POVINNÉ INFORMACE

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

AKCIE A INFORMACE PRO ČLENY VALNÉ HROMADY

Projekt rozdělení odštěpením se vznikem jedné nové nástupnické společnosti

Projekt přeměny (pdf)

Účetní závěrky eCENTRE za poslední 3 účetní období:

Posudek znalce pro ocenění odštěpované části jmění (pdf)

Zahajovací rozvaha eCENTRE a PECOSTA:

Rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie:
Notářský zápis (pdf)
Oznámení o přeměně akcií (pdf)

 

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Aktuální výpis z obchodního rejstříku na portálu Ministerstva spravedlnosti České republiky je k dispozici zde.
Výpis z obchodního rejstříku (pdf)