Z HISTORIE SPOLEČNOSTI

O NÁS

Společnost eCENTRE, a.s., je ryze česká firma s dlouholetou historií na trhu optimalizace nákupů a nastavování nákupních procesů. Mezi klienty společnosti se za dobu jejího působení zařadilo více než 460 měst a obcí, většina krajů, ministerstva, největší hotelové řetězce, tisíce firem a více než 40 tisíc domácností z celé České republiky. eCENTRE, a.s.. je leaderem na trhu elektronizace nákupních procesů a má za sebou několik významných prvenství, kterými přinesla významné změny na trhu v této oblasti.

ZAKLADATEL SPOLEČNOSTI eCENTRE

Vítězslav Grygar v devadesátých letech využil možností otevřeného trhu a přes počáteční experimenty v oblastech prodeje, importu a exportu, dospěl až k nákupu autorských práv na vzdělávací program americké společnosti Christinne Harvey Bussines training centers.  V závěru devadesátých let zahájil poradenskou činnost v oblasti krizového řízení a restrukturalizace velkých podniků. To jej na přelomu tisíciletí přivedlo k založení společnosti eCENTRE, a.s., která se stala odborníkem na elektronické aukce, elektronizaci veřejných zakázek a optimalizaci nákupních procesů. V roce 2011 získal čestné uznání za přínos v oblasti e-aukcí a veřejných zakázek v rámci vyhlašování cen mezinárodní soutěže Fair Sourcing Awards. V posledních letech inicioval vznik služby a komunity LICIT, která sdružuje desetitisíce spotřebitelů, jež bojují za férové podmínky v oblasti nákupu komodit.

NAŠE PRVENSTVÍ

2006

Založení eCENTRE, a.s., 1. aukce na elektrickou energii Úspora: 4,26 milionů korun

Historicky první e-aukce v ČR na dodavatele elektřiny byla realizována společností eCENTRE pro dřevařský gigant CE WOOD dne 19 .9. 2006 a bylo dosaženo úspory 4,266 mil. Kč, tj. 6,8 %.

O vytvoření unikátního komplexu technických, organizačních a právních podmínek pro realizaci výběru nejvhodnějších dodavatelů energií se zasloužil Ing. Petr Dobeš, který stál u zrodu aukční síně eCENTRE, významně se podílel na jejím vývoji, dodnes pečuje o více než 1500 klientů, kteří služby aukční síně využívají, a je čestným členem realizačního týmu eCENTRE i komunity LICIT, která s aukční síní spolupracuje.

2008

1. centralizované zadání veřejné zakázky s využitím elektronické aukce v České republice Úspora: 4,7 milionů korun

V roce 2008 přišla aukční síň eCENTRE, a.s. jako první s centralizovaným zadáním veřejné zakázky s využitím elektronické aukce, a to na komoditu elektrické energie, pro Statutární město Ostrava a jeho organizace. Do této první centralizované zakázky se ze 180 organizací města zapojilo přes 100 organizací a úspora dosáhla 4,7 milionů korun.

Vítězslav Grygar, vizionář a zakladatel společnosti eCENTRE, a.s., tak vnesl do světa veřejných zakázek zcela nový trend a zahájil tak budování cesty ke zvýšení transparentnosti nákladů ve veřejné správě. V roce 2009 už získal pro stejný typ centralizovaného zadávacího řízení také Ministerstvo kultury (úspora 17 milionů korun) a Moravskoslezský kraj (úspora 23 milionů korun) a v roce 2010 již aukční síň eCENTRE, a.s. realizovala zakázky s využitím e-aukce pro většinu krajů a více než 80 měst České republiky.

2010

1. systém sdružených nákupů pro orgán veřejné správy Statutární město Ostrava a jeho 180 organizací Úspora: 607,73 milionů korun (2010-2016)

V roce 2010 implementovala aukční síň eCENTRE, a.s. vůbec první a s úspěšnými výsledky v provozu dosud jediný komplexní systém sdružených nákupů, spočívající v detailní analýze nákupu organizací, nastavení legislativních pravidel, realizaci stovek aukcí a objednávání desetitisíců položek přes jednotný nákupní portál, a to pro statutární město Ostrava a jeho 180 organizací. Díky systému došlo ke zmapování a sjednocení nákupních procesů napříč desítkami různorodých organizací, k nastavení efektivního řízení nákupu ze strany vedení organizací a k možnosti kontroly výdajů s vazbou na rozpočty ze strany vedení města. Za období využívání systému Ostrava a jeho organizace společně ušetřily 607,73 milionů korun z peněz daňových poplatníků.

Nikdo z vedení měst a krajů ČR neměl tehdy tolik odvahy prosadit úspory přes elektronické aukce a sdružené nákupy v takové míře, jako on. Primátor Ostravy Petr Kajnar přiznal, že to byl jeden z nejtěžších bojů, které ve své funkci podstoupil. „A nelituju, bez boje se totiž sice nedá prohrát, ale ani nic pořádného vyhrát.

2012

eCENTRE se stává členem Komoditní burzy Praha

V roce 2012 se eCENTRE, a.s. stává členem Komoditní burzy Praha a jejím dohodcem pro energetické komodity. Svým vstupem na dosud monopolní pole burzovních obchodů energií pro veřejnou správu se stává 1. konkurencí na trhu burzovních energetických obchodů a otevírá tak další cestu k ozdravení konkurenčního prostředí a transparentnosti ve veřejné správě.

Hlavním iniciátorem vstupu do burzovního prostoru byl Ing. Lubor Alex, ekonomický ředitel společnosti eCENTRE, a.s., který o rok později musel uhájit místo komoditní burzy na trhu, když se některé orgány pokusily o to, aby všem mimo dominantní komoditní burze byly licence k burzovním obchodům odebrány. Komoditní burza Praha však své působení úspěšně uhájila.

2013

1. sdružená aukce energií pro domácnosti v České republice

V roce 2013 zahájila aukční síň eCENTRE, a.s. ve spolupráci s městem Říčany naprosto nový trend, a to sdružené aukce energií pro domácnosti. Do první aukce se zapojilo přes 500 domácností, které tak ušetřily někdy i desetitisíce ve svých rodinných rozpočtech. V dalších měsících se pak zapojily domácnosti z více než 260 měst a obcí napříč celou Českou republikou.

Průkopníkem myšlenky aukcí pro domácnosti byl Mgr. Vladimír Kořen, starosta města Říčany a moderátor České televize, který je významným podporovatelem moderních kroků a technologií a nových cest v komunální politice. Za popularizaci vědy publicista Vladimír Kořen získal dokonce čestnou medaili Vojtěcha Náprstka, udílenou Akademií věd České republiky.

2015

Vlastní certifikovaný nástroj E-CENTRE

V roce 2015 společnost eCENTRE, a.s. vytvořila vlastní elektronický nástroj pro realizaci aukcí. Elektronický nástroj byl certifikován Elektrotechnickým zkušebním ústavem, certifikačním orgánem č. 3018 akreditovaným Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., který potvrdil, že elektronický nástroj E-CENTRE 2.1.0 / 2.2.0 splňuje požadavky certifikačního schématu “Vyhláška č. 9/2011 Sb., část třetí: Certifikace shody elektronických nástrojů.

2016

Služba LICIT / Založení komunity LICIT

V roce 2016 byla spuštěna zcela unikátní nová služba LICIT, která si dává za cíl především minimalizovat potřebnou součinnost klientů při realizaci služby a poskytnout tak VIP servis. V případě aukcí na energie aukční síň převzala za klienty veškerou zodpovědnost při přechodu klienta od dodavatele původního k novému, získanému prostřednictvím aukční síně.

V roce 2016 majitel aukční síně eCENTRE, a.s. založil také komunitu LICIT, největší neoficiální sdružení spotřebitelů a organizací, kteří se rozhodli využívat sílu crowdsavingu, tedy úspor z rozsahu, právě tím, že využívají služby aukční síně eCENTRE. „Právní ochrana před „šmejdy“, nekalými praktikami i zbytečnou administrativou. To jsou vedle výhodných cen nemalé výhody členství v Licitu, který crowdsaving šíří mezi obyčejné lidi,“ říká Vítězslav Grygar, zakladatel a partner nezávislé komunity spotřebitelů Licit, která je klientům oporou.

2017

Aukční nákupy – potraviny, drogerie i služby

V roce 2017 byla na základě dlouholetých zkušeností soutěžení potravin, drogerie, kancelářských potřeb a dalšího zboží v organizacích veřejné správy spuštěna nová služba LICIT Aukční nákupy.