Téma nekalých obchodních praktik ze strany určitých dodavatelů energií je stále vysoce aktuální. Přestože se Energetický regulační úřad snaží dodavatele kontrolovat, dochází ke klamání spotřebitelů.

V roce 2016 byly změny dodavatelů energií provedeny u 556 000 subjektů. V roce 2014 řešil Energetický regulační úřad (ERÚ) 8 826 stížností. Udělil firmám a lidem 262 pokut v celkové hodnotě 11,32 milionu korun. Nejvyšší pokuta za neoprávněné položky v nákladech se vyšplhala až na částku 7 758 085 korun pro firmu Teplo Rumburk. I když jsou pro následující rok čísla trochu optimističtější s celkovým počtem stížností 7 110, je toto číslo stále vysoké.

Státní dozorový orgán ERÚ se snaží stále zvyšovat ochranu spotřebitele. Nastavil například vyšší ochranu pro případné odstoupení od podpisu smlouvy. Zákazník totiž mnohdy smlouvu podepsal proto, že obchodní zástupci použili donucovací prostředky nebo zákazníka oklamali.

Novela energetického zákona, který nabývá účinnosti od 1. ledna 2016, umožnuje spotřebiteli vypovězení smlouvy dodavateli ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu, zcela bez sankcí. Některá česká města a obce dokonce využila zákon, který podomní prodej přímo zakazuje, pod pokutou až 200 000 korun.

V minulých letech docházelo k opakovaným stížnostem. Byly hlášeny podvodné praktiky a doslova agresivní chování ze strany prodejců. Setkáváme se s případy, kdy se podomní prodejce vydává za zaměstnance přední energetické společnosti. Častým zdůvodněním potřeby podpisu bývá potvrzení o kontrole elektroměru, distribuční sazby, faktury, nebo nastavení tarifu či slevy.

„Takoví obchodní zástupci obvykle přislíbí změnu dodavatele zcela zdarma se všemi náležitostmi. Zaručují vyřízení odhlášení a přihlášení k novému dodavateli, často ale tak neučiní a tím ze zákona spotřebitel přichází o možnost odstoupení. Následné sankce bývají v řádech tisíců korun,” říká Vítězslav Grygar z aukční síně licit.cz, která se věnuje dražbám energií, mobilních tarifů i dalších komodit.

Celý článek si můžete přečíst ZDE.

……………………….

Podvodné taktiky, klamání spotřebitelů, nevýhodné ceny a podmínky.. s tím vším se běžný spotřebitel bohužel setkává prakticky denně. Často se tak obrací i na právní pomoc. MY JSME SE TO ROZHODLI ZMĚNIT – www.licit.cz