Od 1. 5. 2017 čerpá společnost eCENTRE, a.s. dotaci na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců eCENTRE pro zvýšení kvality služeb z Operačního programu Zaměstnanost – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Místem dopadu projektu je Moravskoslezský kraj, kde budou proškoleni naši zaměstnanci pobočky v Ostravě.

Získaná dotace pokryje naší firmě pravidelná školení pro 38 osob zapojených do projektu (z toho 20 žen)z toho 2 účastníci jsou ve věku 54+. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad s jejich kvalifikací a u kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Neustálý vývoj technologií a měnící se požadavky trhu práce je nutné nejen pečlivě sledovat, ale také se pravidelně vzdělávat tak, abychom neztratili konkurenceschopnost a především mohli poskytovat kvalitnější služby našim zákazníkům.

Zahájení realizace projektu: 1.5.2017
Datum ukončení realizace projektu nejpozději: 30.4.2019