PROJEKTY EU

Projekt Vzdělávání zaměstnanců eCENTRE pro budoucnost je spolufinancován Evropskou unií

Autor:  | Srpen 13, 2020 |

 

Od 1. 8. 2020 čerpáme dotaci na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců eCENTRE pro budoucnost z Operačního programu Zaměstnanost – Podnikové vzdělávání zaměstnanců II.

Místem dopadu projektu je Moravskoslezský kraj, kde budou proškoleni naši zaměstnanci pobočky v Ostravě.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí zaměstnanců. Bylo vybráno 34 účastníků (z toho 4 osoby 54+). Výběr školení pro účastníky byl proveden na základě vyhodnocení kompetencí a potřeby vzdělávání a plánu výcviku a rozvoje lidských zdrojů pro následující roky.

Získaná dotace pokryje naší firmě komplexní školení osob zapojených do projektu, bez které by plánovaná školení byla obtížně realizovatelná.

Zahájení realizace projektu: 1.8.2020
Datum ukončení realizace projektu nejpozději: 31.7.2022
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012443

 

Projekt Vývoj nového nákupního portálu společnosti eCENTRE, a.s. je spolufinancován Evropskou unií

Autor: eCENTRE, a.s. | Únor 25, 2017 |

 

Od 1. 3. 2017 čerpáme dotaci na realizaci projektu Vývoj Nového nákupního portálu společnosti eCENTRE, a. s. z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, PROGRAM ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ II. VÝZVA

Předmětem projektu je příprava a vytvoření nového nákupního portálu, který budou využívat současní, ale především noví klienti společnosti eCENTRE, a.s. Hlavním výstupem projektu bude Nový nákupní portál, plně vyvinutý nový IT nástroj, který bude nasazen do ostrého provozu. Pro účely projektu budou zaměstnáni dva noví pracovníci – programátoři. Realizace projektu přispěje ke zvýšení tržeb společnosti, její větší konkurenceschopnosti a upevní její pozici na trhu.

Zahájení projektu: 1.3.2017
Datum ukončení projektu, dosažení účelu dotace: 31.3.2018
Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009410