ČASTO KLADENÉ DOTAZY

JSTE DOMÁCNOST, FIRMA NEBO OBEC? JAK MŮŽETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY PRÁVĚ VY?

KDE MŮŽE DÍKY AUKČNÍ SÍNI UŠETŘIT BĚŽNÁ DOMÁCNOST?
Aukční síň eCENTRE nabízí své služby naprosto všem. Pro domácnosti poskytuje službu LICIT, díky které mohou lidé ve svých domácnostech ušetřit na zemním plynu a elektřině. Díky této služby se lidé nemusejí o nic starat a ušetří tak nejen peníze, ale především čas a starosti o to, zda jsou jejich ceny energií výhodné.
V JAKÝCH KOMODITÁCH MŮŽE DÍKY AUKČNÍ SÍNI UŠETŘIT FIRMA?
Každá firma hledá možnosti, jak ušetřit náklady a tím zvýšit své výnosy. Nejjednodušší cestou je šetřit na provozních nákladech. Kancelářský materiál, drogerie, nákup aut či služeb, to vše je možné řešit prostřednictvím aukční síně. Zcela ZDARMA pak aukční síň eCENTRE nabízí nejen domácnostem, ale i firmám možnost ušetřit na elektřině a zemním plynu.

Další úspory aukční síň eCENTRE nabízí také restauracím, lázním a hotelům, které mohou využít unikátní nákupní portál LICIT Aukční nákupy, kde lze nakupovat kvalitní potraviny a další položky za vysoutěžené ceny. Nákupní portál je již nyní využíván i největšími hotelovými řetězci, kvalita surovin je tak rozhodně zaručena.

JAK A KDE MŮŽE DÍKY AUKČNÍ SÍNI UŠETŘIT OBEC NEBO ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY?
Obce, města, kraje, domovy pro seniory, úřady, školy, zdravotnická zařízení i dopravní podniky. Se službami aukční síně eCENTRE mají pozitivní zkušenosti stovky obcí a organizací státní a veřejné správy. Umíme pro Vás zrealizovat individuální zadání veřejné zakázky například na služby, stavební práce, odpady a další komodity, stejně jako řešit centralizované zadání veřejné zakázky pro všechny organizace města či obce, a to ať už na energie, telekomunikace nebo úklidové služby.

V případě veřejné zakázky malého rozsahu na energie Vám umíme nabídnout službu LICIT, která je nejen pro domácnosti a firmy, ale i pro jakoukoliv organizaci ZDARMA.

Máte-li zájem o zajištění běžných nákupů potravin, drogerie či kancelářského materiálu, je pro Vás ideální využít specializovaný nákupní portál LICIT Aukční nákupy, kde jsou pro Vás nejčastěji využívané položky již vysoutěžené. Přes nákupní portál LICIT Aukční nákupy už dnes nakupují největší hotelové řetězce v ČR, stovky restaurací a organizací měst a obcí.

Aukční síň eCENTRE má zkušenost také s využitím e-aukce pro prodej nemovitostí (např. pro VZP), služebních automobilů (např. pro Statutární město Ostrava) a dalších položek. Využít služby aukční síně tak můžete téměř na cokoliv.

CO JE VLASTNĚ AUKCE A V ČEM JSOU JEJÍ VÝHODY? 

CO JE TO ELEKTRONICKÁ AUKCE?
Elektronická aukce, jinak také e-aukce, je on-line jednání většího množství prověřených dodavatelů, splňujících podmínky e-aukce, o ceně dané komodity či služby (energie, potraviny, kancelářský materiál, zdravotnický materiál, drogerie, úklidové, bezpečnostní či jiné služby, nebo například stavební práce). Oproti klasickým aukcím se však cena snižuje. Každý ze zapojených dodavatelů vidí pouze nejnižší cenovou nabídku v daném okamžiku a může tak pružně reagovat dalším snížením ceny.
CO JE INTERNETOVÁ AUKČNÍ SÍŇ?
Internetová aukční síň (e-Aukční síň) je specializovaný software dostupný pro všechny účastníky on-line na internetové stránce, ke které se současně připojí jednotliví uchazeči a mají možnost on-line snižovat své nabídkové ceny. Přístup je umožněn pomocí běžného internetu, přístupové údaje zasílá eCENTRE dotčeným subjektům před konáním e-Aukce.
CO ZÍSKÁM VYUŽITÍM ELEKTRONICKÉ AUKCE?
  • VÝHODNOST – Výhodné ceny v průměru o 10-30 % nižší než aktuální ceníkové ceny dodavatelů.
  • JISTOTU – Jistotu cen a podmínek v nově uzavřené smlouvě. Porovnáme za Vás ceny na trhu a dohodneme podmínky.
  • GARANCE – Garantované podmínky bez skrytých poplatků a bezproblémový přechod k novému dodavateli (např. u energií)
  • VIP SERVIS – Už se nemusíte o nic starat. Zajistíme Vám výhodné ceny a podmínky z e-aukce opakovaně.
  • FAIR PŘÍSTUP – Nejsme zástupce žádného dodavatele.
  • LEGISLATIVNÍ ČISTOTA – Využitím e-aukce jako součástí veřejné zakázky získáváte garanci legislativní čistoty..
  • PÉČI – Péči, kterou jinde nezískáte. Svých klientů si velmi vážíme a pečujeme o ně s úctou a vřelostí.
CO JE NÁKUPNÍ PORTÁL LICIT AUKČNÍ NÁKUPY?
Nákupní portál LICIT Aukční nákupy je specializovaný e-shop s komoditami, které byly mnohaletou praxí vybrány jednotlivými zadavateli a nyní jsou opakovaně v rámci unikátního systému aukční síně eCENTRE soutěženy. Klienti využívající nákupní portál tak mají možnost nakupovat položky za vysoutěžené ceny, a to od kteréhokoliv ze tří vítězných dodavatelů vzešlých z aukcí. Nákupní portál umožňuje elektronické objednávání zboží včetně elektronického odesílání objednávek, elektronického potvrzování objednávek, možnost evidence dodacích listů a faktur. Přístup je umožněn přes přidělené individuální přístupy. Přístupové údaje jsou přidělovány při podpisu smlouvy.
CO ZNAMENÁ ELEKTRONICKÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ?
Elektronické výběrové řízení (e-VŘ) je dnes již běžnou formou klasického výběrového řízení, které je doplněno po otevření obálek s prokázáním kvalifikace a nabídkou o elektronickou aukci dle zákona.
CO ZNAMENÁ CENTRALIZOVANÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY?
Zadávání veřejné zakázky prostřednictvím Centrálního zadavatele, který agreguje poptávku za vlastní organizaci a za Pověřující zadavatele. Jde o efektivní nástroj pro dosažení úspor.

Centralizované zadávání probíhá v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to především § 3 zákona o veřejných zakázkách, který řeší otázku centralizovaného zadávání, a § 6 zákona o veřejných zakázkách, který stanoví povinnost transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace ve vztahu ke všem účastníkům veřejných zakázek.

KDO JE CENTRÁLNÍ ZADAVATEL?
Subjekt, který je pověřen k centralizovanému zadávání veřejných zakázek, např. Magistrát, kterého pověřily městské obvody a příspěvkové organizace.
KDO JE POVĚŘUJÍCÍ ZADAVATEL?
Subjekt, který pověřil Centrálního zadavatele organizováním Centralizovaného výběrového řízení, např. městský obvod nebo příspěvková organizace, která pověřila Magistrát.
KDO TVOŘÍ HODNOTÍCÍ KOMISI V PŘÍPADĚ REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PROSTŘEDNICTVÍM AUKČNÍ SÍNĚ eCENTRE?
Hodnotící komise je sestavena minimálně z 5 osob Centrálního zadavatele, Pověřujících zadavatelů a poskytovatele (eCENTRE). Tyto pověřené osoby mají za úkol nestranně a transparentně posoudit předběžné nabídky uchazečů a posoudit splnění kvalifikace. Po otevření obálek a kontrole nabídek Hodnotící komise vypracovává zprávu o předběžném hodnocení nabídek. Je oprávněna vyloučit uchazeče ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek, či pro neprokázání kvalifikace.