Vytvořit moderní a soběstačnou energetickou budoucnost ČR. Vize Ministerstva průmyslu a obchodu se začíná naplňovat s první velkou reformou tuzemské energetiky stavějící na rozvoji komunitní energetiky. Nová legislativa umožní skupinám občanů, firem, úřadů a neziskových organizací sdílet vlastními silami vyrobenou elektřinu. 

Cílem je posílit energetickou nezávislost, zajistit nižší výdaje za energie a za využití obnovitelných zdrojů energie zajistit menší dopady na životní prostředí. A to jak na individuální, tak na národní úrovni. (Více informací také zde.)

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

S vizí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR o rozvoji komunitní energetiky rezonuje program i portfolio služeb společnosti eCENTRE, a.s. 

V roce 2008 společnost eCENTRE odstartovala boom snižování nákladů na energie pro města a obce a jejich organizace. Jako první jsme tehdy centralizovali zadání veřejné zakázky s využitím e-aukce. Do této první centralizované zakázky se ze 180 organizací Statutárního města Ostrava zapojilo přes 100 organizací a úspora dosáhla 4,7 milionů korun. Desítky měst, obcí i krajů následovaly hned poté. V roce 2013 jsme přišli s vizí sdružit domácnosti a snížit tak náklady konečně i v rodinných rozpočtech. Aukce pro domácnosti nejen že ušetřily peníze desetitisícům rodin, ale také tehdy pomohly srovnat ceny na trhu,‘ uvádí Martin Valušek, ředitel společnosti.

Na téma rozvoje komunitní energetiky dále dodává: „Stejně jako v minulosti, jsme připraveni pomoci vedením měst a obcí a být u nastartování komunitní energetiky. Komunitní energetiku vnímáme jako zásadní a pozitivní krok nejen k úsporám, ale i krok směřující k podpoře ekologie a větší soběstačnosti obcí, organizací, občanů, zkrátka nás všech.“

Jaké kroky můžete podniknout už teď v rámci optimalizace energetických nákladů?