e-AUKČNÍ SÍŇ eCENTRE

e-Aukční síň eCENTRE je institut transparentního a otevřeného obchodování, realizovaného prostřednictvím elektronické aukce zajišťující ekonomickou výhodnost pro všechny zúčastněné strany daného obchodu.Pravidla pro elektronické aukce realizované v rámci zadávacích, výběrových a poptávkových (dále jen souhrnně „zadávacích“) řízení veřejných zakázek v „aukčním“ sytému E-CENTRE, verze 2.1.0 společnosti eCENTRE, a.s., v souladu s § 121 zákona o zadávání veřejných zakázek, zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů v aktuálním znění (dále jen Pravidla)

Pravidla (ke stažení v pdf)

Vstup do aukčního systému E-CENTRE, verze 2.1.0

 

 

Aukční řád

Institut e-Aukční síně eCENTRE se řídí jasně stanovenými pravidly definovanými Aukčním řádem.

Aukční řád e-AUKČNÍ SÍNĚ eCENTRE (ke stažení v pdf)