SYSTÉM CENTRES JE V SOULADU

 • S principy elektronizace zadávání výběrových řízení
 • S principy hospodárnosti, efektivity a účelnosti
 • Zajišťuje 100% administrativně právní servis v oblasti optimalizace nákupů
 • Aplikuje opatření s důrazem na ekonomickou výhodnost pro klientaSYSTÉM CENTRES V PRAXI

 • VYUŽÍVÁ centralizaci nákupů a elektronické nástroje
 • APLIKUJE opatření pro optimalizaci cen a procesů
 • ZVEŘEJŇUJE celý proces elektronických výběrových řízení a další informace o projektu prostřednictvím komunikačního portálu (Sledování zakázky)
 • BYL JIŽ IMPLEMENTOVÁN a je aktuálně využíván (důkaz v praxi)


PRAVIDLA SYSTÉMU

Pro zajištění efektivního využívání systému a následné kontroly jeho funkčnosti a návratnosti investic do systému vložených jsou jasně stanovena Pravidla systému, která definují především:

 • Základní cíle a principy systému
 • Postup při realizaci nákupů v rámci systému
 • Práva, povinnosti a kompetence všech subjektů zapojených do systému
 • Nastavení kontrolních mechanismů pro vyhodnocování plnění cílů systému

 

SYSTÉM CENTRES v rámci LEGISLATIVY ČR

JE V SOULADU s níže uvedenými dokumenty

 

 

PROHLÁŠENÍ

"Veškerá činnost společnosti eCENTRE, a.s. vychází z platných zákonů a aktuální legislativy České republiky, plní cíle Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek a je v souladu s vládní strategií zavádění eGovernmentu v ČR SMART ADMINISTRATION.“

Vítězslav Grygar
statutární ředitel společnosti eCENTRE, a.s.

 

New Public management a Zákonné normy