Největších úspor lze dosáhnout v těchto komoditních kategoriích

tabulka centres

Výše úspory je závislá především na výši agregované poptávky.
Čím vyšší bude poptávka, tím vyšší úsporu díky Systému CENTREs nakonec získáte.


Systém CENTREs dosahuje významných úspor i u stavebních zakázek!

 

Dále si přečtěte také toto

» Co je Systém CENTREs
» Princip fungování Systému CENTREs
» Jakých úspor již naši klienti díky Systému CENTREs dosáhli
» Systém CENTREs plně vyhovuje současné legislativě
» Případové studie našich klientů