Kdo šetří a kdo ne? Žebříčky organizací včetně ratingového porovnání NOVĚ NALEZNETE ZDE !!!Největší projekt na elektronické nákupy v rámci ČR má Ostrava.
...Ostrava se jako první v ČR rozhodla zveřejnit, kdo šetří a kdo ne !
...Ostrava se jako první v ČR rozhodla odměňovat ty, kteří pomáhají městu šetřit !
...Ostrava jako první v ČR zavedla unikátní elektronický nákupní systém na všechny komodity !

Dále si přečtěte také toto

» Co je Systém CENTREs
» Kde můžete ušetřit
» Princip fungování Systému CENTREs
» Jakých úspor již naši klienti díky Systému CENTREs dosáhli
» Systém CENTREs plně vyhovuje současné legislativě
» Případové studie našich klientů