Co je Systém CENTREs

Systém CENTREs je unikátní komplex služeb, činností a elektronických nástrojů určený pro elektronizaci veřejných zakázek včetně povinného zveřejňování informací v průběhu procesu, zajišťující dosažení nejlepších cen na trhu v daném čase a porovnání cenových hladin na trhu, řešící elektronická výběrová řízení transparentně, v souladu s protikorupčními strategiemi vlády a dle zák. č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek a poskytující podklady pro tvorbu rozpočtů na další období.

Je to Systém pro efektivní řízení organizací z hlediska výdajových položek, který je mnohokrát vyzkoušen a prověřen v praxi.

 

Cílem zavedení Systému CENTREs je

Úspora
Efektivní řízení organizací z hlediska výdajových položek
Elektronizace zadávání veřejných zakázek
Evidence a controlling
Edukace zaměstnanců
Boj proti korupci

 

Výhody Systému CENTREs

Elektronizace veřejných zakázek, využití institutu e-Aukce, transparentní řízení
CENTREs již nyní plní cíle Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek a protikorupčích strategií

Strategické plánování, minimalizace byrokratických prvků zjednodušení prostředí pro účastníky veřejných zakázek
CENTREs již nyní plní cíle SMART ADMINISTRATION, strategického dokumentu pro zavádění e-Governmentu

Zveřejňování informací v průběu procesu e-VŘ a komunikace s organizacemi v rámci projektu
Mediální podpora projektu a kladné působení na veřejnost i Vámi řízené subjekty

Rychlá systémová integrace a edukace zástupců Vašich organizačních složek
Minimalizace finančního a personálního zatížení zadavatele a jeho organizančích složek (Návratnost investice)

Systém ověřný v praxi
Reference
Případové studie
Video reportáže z e-Aukcí
Konference pořádané pro organizace našich zákazníků

 

Dále si přečtěte také toto

» Kde můžete ušetřit
» Princip fungování Systému CENTREs
» Jakých úspor již naši klienti díky Systému CENTREs dosáhli
» Systém CENTREs plně vyhovuje současné legislativě
» Případové studie našich klientů