Kdo šetří a kdo ne? Průběžné vyhodnocení projektu Systému sdružených nákupů Statutárního města Ostrava za období 1-11/2016

Vyhodnocení aktuálního stavu projektu a porovnání organizací za období LEDEN - KVĚTEN 2011 Průběžné vyhodnocení projektu za období 1-11/2016 - soubor typu xlsx ke stažení ZDE

Vyhodnocení aktuálního stavu projektu a porovnání organizací za období LEDEN - KVĚTEN 2011 Týdenní reporting (48 týden) - soubor typu xlsx ke stažení ZDE

 

Statutární město Ostrava díky Systému sdružených nákupů realizovaných se společností eCENTRE šetří již šestým rokem rokem!

607 728 359 Kč
16 %
Aktivní komoditní kategorie 20.7.2018
Elektrická energie 212 492 857 Kč 25 %
Zemní plyn 89 563 831 Kč 20 %
Pojištění 134 897 Kč 3 %
Telekomunikace 52 532 636 Kč 87 %
Bankovní služby - Kč - %
Potraviny 100 983 517 Kč 15 %
Materiál technického zabezpečení 70 990 116 Kč 19 %
Služby 70 578 236 Kč 38 %
Jiné 10 452 269 Kč 1 %
Neaktivní komoditní kategorie
Investice a stavební zakázky 0 Kč 0%
Celkem 607 728 359 Kč 16 %
KDO ŠETŘÍ A KDO NE? Žebříčky organizací včetně ratingového porovnání - See more at: http://www.ecentre.cz/statutarni-mesto-ostrava#sthash.QY2lf2z0.dpuf
KDO ŠETŘÍ A KDO NE? Žebříčky organizací včetně ratingového porovnání - See more at: http://www.ecentre.cz/statutarni-mesto-ostrava#sthash.QY2lf2z0.dpuf
Kdo šetří a kdo ne? Žebříčky organizací včetně ratingového porovnání!!!
Vyhodnocení za období 1 - 8/2013
- See more at: http://www.ecentre.cz/system-centres/dosazene-uspory#sthash.itKgtuaU.dpuf

Archiv

Vyhodnocení aktuálního stavu projektu a porovnání organizací za období LEDEN - KVĚTEN 2011 Žebříčky za r. 2015 - Soubor typu Excel ke stažení ZDE (vyžaduje min. MS office 97-2003)

Vyhodnocení aktuálního stavu projektu a porovnání organizací za období LEDEN - KVĚTEN 2011 Žebříčky za r. 2014 - Soubor typu Excel ke stažení ZDE (vyžaduje min. MS office 97-2003)

Vyhodnocení aktuálního stavu projektu a porovnání organizací za období LEDEN - KVĚTEN 2011 Žebříčky za r. 2013 - Soubor typu Excel ke stažení ZDE (vyžaduje min. MS Office 97-2003)

Vyhodnocení aktuálního stavu projektu a porovnání organizací za období LEDEN - KVĚTEN 2011 Žebříčky za r. 2012 - Soubor typu Excel ke stažení ZDE (vyžaduje min. MS Office 97-2003)

Vyhodnocení aktuálního stavu projektu a porovnání organizací za období LEDEN - KVĚTEN 2011 Žebříčky za r. 2011 - Soubor typu Excel ke stažení ZDE (vyžaduje min. MS Office 97-2003)


Centrální zadavatel x

Subjekt, který je pověřen k centralizovanému zadávání veřejných zakázek, např. Magistrát, kterého pověřily městské obvody a přispěvkové organizace.

Pověřující zadavatel x

Subjekt, který pověřil Centrálního zadavatele organizováním Centralizovaného výběrového řízení, např. městský obvod nebo příspěvková organizace, která pověřila Magistrát.

Internetový komunikační portál eCENTRE x

Webové stránky sloužící ke komunikaci mezi eCENTRE a jeho klienty - www.ecentre.cz. Mají část veřejnou, která je přístupná všem a část neveřejnou, která je přístupná pouze klientům eCENTRE, kterým bylo přiděleno přístupové jméno a heslo.

Pozorovatel zadavatele x

stupeň oprávnění přístupu do Internetové aukční síně. Pozorovatel má právo sledovat průběh e-Aukce, ale nemůže do ní přímo zasahovat. Po skončení má přístup k protokolům jednotlivých uchazečů, k otisku e-Aukční síně, souhrnnému protokolu z e-Aukce a kompletní historii e-Aukce. Tyto protokoly má možnost si vytisknout nebo uložit ve formátech MS Word a MS Excel.

Silová elektřina x

Cena za elektřinu byla podle požadavků Energetického zákona rozdělena na regulované platby za dopravu elektřiny elektrickou sítí a platby za vlastní odebranou elektřinu (tzv. „­silovou elektřinu"). Výše regulovaných plateb je každoročně stanovována na návrh regulovaných subjektů rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, cena silové elektřiny je určována situací na trhu s elektřinou.

Centralizované zadání veřejné zakázky x

Zadávání veřejné zakázky prostřednictvím Centrálního zadavatele, který agreguje poptávku za vlastní organizaci a za Pověřující zadavatele. Jde o efektivní nástroj pro dosažení úspor.

Centralizované zadávání probíhá v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to především § 3 zákona o veřejných zakázkách, který řeší otázku centralizovaného zadávání, a § 6 zákona o veřejných zakázkách, který stanoví povinnost transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace ve vztahu ke všem účastníkům veřejných zakázek.

Nákupní portál x

Internetový e-shop s komoditami, které byly v rámci Systému sdružených nákupů vysoutěženy a vybrány jednotlivými zadavateli. Probíhá zde elektronické objednávání zboží včetně elektronického odesílání objednávek, elektronického potvrzování objednávek, evidence dodacích listů a faktur. Přístup je umožněn přes přidělenou adresu, např. www.npostrava.cz po zadání jména a hesla. Přístupové údaje jsou přidělovány při podpisu smlouvy.

eCENTRE TV x

Internetová televize společnosti eCENTRE, pomocí které si na adrese www.ecentre.cz/ecentre-tv můžete spouštět informační a výuková videa týkající se Systému sdružených nákupů. Videa jsou rozdělena do přehledných sekcí. Některé sekce (např. eLearning) jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Centrální adresa x

Oficiální informační systém o veřejných zakázkách na adrese www.centralniadresa.cz. Je povinností veřejných zadavatelů zde uveřejňovat veškeré veřejné podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky na pořízení dodávek zboží či služeb.

Internetová aukční síň x

Speciální internetová stránka, ke které se současně připojí jednotliví uchazeči a mají možnost on-line snižovat své nabídkové ceny. Přístup je umožněn pomocí běžného internetu, přístupové údaje zasílá eCENTRE dotčeným subjektům před konáním e-Aukce.

Elektronická aukce x

e-Aukce je proces sloužící k hodnocení nabídek, v jehož rámci zadavatel používá elektronické nástroje umožňující předkládání nových snížených nabídkových cen, případně nových hodnot nabídek, a který současně umožňuje sestavit aktuální pořadí nabídek při použití automatických metod jejich hodnocení. Elektronická aukce je realizována připojením jednotlivých uchazečů k Internetové aukční síni.

Hodnotící komise x

Je sestavena minimálně z 5 osob Centrálního zadavatele, Pověřujících zadavatelů a poskytovatele (eCENTRE). Tyto pověřené osoby mají za úkol nestranně a transparentně posoudit předběžné nabídky uchazečů a posoudit splnění kvalifikace. Po otevření obálek a kontrole nabídek Hodnotící komise vypracovává zprávu o předběžném hodnocení nabídek. Je oprávněna vyloučit uchazeče ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek, či pro neprokázání kvalifikace.

Elektronické výběrové řízení x

e-VŘ je formou klasického výběrového řízení, které je doplněno po otevření obálek s prokázáním kvalifikace a nabídkou o Elektronickou aukci dle zákona.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace