Nutnost úspor v městském rozpočtu, které jsou důsledkem výrazného poklesu daňových příjmů, přiměla Statutární město Frýdek - Místek k hledání způsobů, jak tento finanční deficit zmírnit.

Jedno z možných řešení vzešlo ze semináře akciové společnosti eCENTRE, kterého se zástupci Statutárního města Frýdek – Místek zúčastnili ve druhé polovině roku 2009.

„Společnost eCENTRE umí snižovat náklady na nákup zboží a služeb díky využití institutu Centrálního zadavatele, kdy kumulovanou poptávkou za celý magistrát, včetně příspěvkových organizací , dosáhne nejnižší možné ceny. Zadavatel (v tomto případě Statutární město Frýdek – Místek) definuje svou poptávku a od potenciálních dodavatelů zboží či služeb žádá konkrétní nabídku." To jsou dva důležité poznatky, které si ze semináře odnesla primátorka Frýdku – Místku Eva Richtrová.

Po absolvování semináře následovala intenzivní jednání na magistrátu a poté primátorka Eva Richtrová zorganizovala setkání zástupců příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město. Jejich seznámení se s nabídkou a následné vyjádření považuje vedení města za velmi důležité, vzhledem k tomu, že potřeby jednotlivých organizací jsou specifické. Nejdůležitějším výstupem ze setkání byla skutečnost, že organizace, zřizované městem, nakupují například elektřinu za různé ceny (někteří dráž, někteří levněji). Teď se naskytla možnost, aby vedení města nakupovalo energii pro všechny najednou a za nejnižší cenu.

Záměr centralizace nákupů formou elektronické aukce se rozhodlo Statutární město Frýdek – Místek využít právě pro zajištění dodávek elektrické energie. Záměr schválila rada města. Poté mohla být vypsána soutěž na dodavatele služby. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti eCENTRE, která má v této oblasti bohaté zkušenosti a výborné výsledky.

Eva Richterová, primátorka Frýdku-Místku: "Sledujeme aukce, které už proběhly, a vidíme, v jakých objemech se dá snížit náklad na odběr elektrické energie, tak si myslím, že je to opravdu správná cesta, kterou se město vydalo."

O zadání veřejné zakázky na poskytnutí komplexního servisu při vyhledávání a doporučení nejvhodnějšího dodavatele silové elektřiny formou centrálního zadávání pro SM Frýdek – Místek a jím zřizované příspěvkové organizace a obchodní organizace s majetkovou účastí města společnosti eCENTRE, rozhodla Rada města dne 25. ledna 2010. Veřejná zakázka obsahuje provedení auditu stávajícího odběru elektřiny zadavatele ve všech zrčených odběrných místech a provedení komplexního zadávacího řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

28. ledna 2010 byla v tomto smyslu mezi Statutárním městem Frýdek – Místek a společností eCENTRE podepsána smlouva.

V zájmu dobré komunikace byla svolána třístranná schůzka, které se zúčastnili zástupci frýdecko – místeckého magistrátu, zástupci příspěvkových a obchodních organizací města a zástupci společnosti eCENTRE, kteří předali přítomným zadavatelům informace, týkající se auditu a sběru dat, tzn. shromáždění faktur za poslední rok na určených odběrných místech a následné analýzy současného stavu nákupu. Toho, kdo dal materiály o výdajích za elektřinu jako první, zástupci eCENTRE ocenili.

Následně eCENTRE zpracovalo zadávací dokumentaci výběrového řízení, ve které byla uvedena mimo jiné nejvyšší možná cena dodávek elektrické energie, se kterou mohli potenciální dodavatelé do soutěže vstoupit.

Po vyhlášení veřejné zakázky v dubnu 2010, do které se zapojilo 5 licencovaných dodavatelů elektrické energie, se vyvrcholením celého procesu stala elektronická aukce. Ta se uskutečnila 9. června 2010 v prostorách magistrátu ve Frýdku – Místku. Samotný průběh elektronické aukce trval hodinu a půl.

Ve finále činí celková úspora 13,75 %. Vítězný dodavatel elektrické energie tak bude dodávat proud 30ti příspěvkovým organizacím města, 4 obchodním společnostem a budovám ve vlastnictví města, včetně obytných domů. Jinými slovy – město tak během pouhé hodiny a půl ušetřilo 3,5 milionu korun.

Aukce byla rozdělena na dodavatele elektrické energie v hladině vysokého napětí a v hladině nízkého napětí. Vítězem se tedy mohli stát dva různí dodavatelé, což se také nakonec stalo. Vítězní dodavatelé budou městu dodávat energii od 1.8.2010 do 31.12.2011.