Do Systému sdružených nákupů Statutárního města Ostravy, který organizuje společnost eCENTRE, se aktivně zapojil také úřad městského obvodu Slezská Ostrava. Sdružené nákupy totiž městskému obvodu přináší obrovské úspory, a díky komplexnosti služeb, které eCENTRE nabízí, lze šetřit doslova na „kde čem“.

MUDr. Hana Heráková, místostarostka městského obvodu Slezská Ostrava: "My jsme byli v roce 2007 poprvé osloveni městem, že je tady možnost sdružení nákupů. Jednalo se o 13 odběrových míst, týkajících se energie."

Konkrétně se v tomto prvním případě jednalo o silovou elektřinu, za kterou obvod platí ročně 800 tisíc korun. Oproti minulosti je to výrazně nižší cena.

MUDr. Hana Heráková, místostarostka městského obvodu Slezská Ostrava: "A můžu zodpovědně říct, že v úsporách se to  odrazilo  asi v 30% úspory oproti původním nákupům této energie."

A nezůstalo jen u elektrické energie. Systémem sdružených nákupů, který zastřešuje společnost eCENTRE, lze šetřit také na dalších komoditách.

MUDr. Hana Heráková, místostarostka městského obvodu Slezská Ostrava: "V letošním roce, kdy se ta první komoditní skupina rozšířila o další nabídky, jsme byli opět osloveni a samozřejmě se toho hodláme zúčastnit co se týče nákupu plynu, nákupu telekomunikačních služeb a nákupu pojištění jako takového. Toto je právě rozpracováno a v současné době se dodávají podklady pro zpracování."

K tomu dodejme, že za plyn na padesáti odběrových místech platí obvod ročně 7 milionů korun, za telekomunikační služby milion a za pojištění milion 300 tisíc.

MUDr. Hana Heráková, místostarostka městského obvodu Slezská Ostrava: "Vezme-li, že u energie máme úsporu těch 30%, takže kdyby to bylo opět  těch 20 až 30 %, samozřejmě je to částka, která by se dala využít někde jinde."

Snaha uspořit a dobrá zkušenost se službami společnosti eCENTRE přiměla úředníky slezskoostravské radnice, myslet ještě dál.  Vítají proto iniciativu ostravského Magistrátu, který hodlá využít novou nabídku společnosti eCENTRE, a to rozšířit Sdružené nákupy také na kancelářské a zdravotnické potřeby, ochranné pomůcky, případně i potraviny pro školní jídelny.

MUDr. Hana Heráková, místostarostka městského obvodu Slezská Ostrava: "Je to ve fázi přípravy. V případě, že by to proběhlo, opět by měla být vybrána firma a zase by to mělo být formou aukce, tak se do toho rádi zapojíme, protože veškeré úspory v dnešní situaci jsou pro obvod přínosem."