Vedle Poruby je Moravská Ostrava a Přívoz jedním z nejaktivnějších ostravských městských obvodů, které využívají systém sdružených nákupů CENTRES. V rámci města Ostravy tento obvod vysoutěžil dodávky plynu a elektřiny, pak zvolil elektronické aukce také například pro nákup nafty či posypové soli.

Petr Smoleň, ředitel Technických služeb Moravské Ostravy a Přívozu: „Z našeho pohledu nám to velice zjednodušilo naši činnost, protože máme ušetřeno plno problémů s organizováním veřejných zakázek a s právním poradenstvím. Je i širší možnost nabídek v rámci těch elektronických aukcí a je tam samozřejmě vyvinutý větší tlak na ty dodavatele. Takže pokračovat určitě chceme. Chtěli bychom dojít k tomu, že veškeré zboží, které nakupujeme, by probíhalo pomocí elektronických aukcí."

To však nebyla ze strany radních Moravské Ostravy a Přívozu poslední iniciativa. Jako vůbec první z ostravských obvodů se rozhodli zvolit e-aukce také pro projektové služby a stavební zakázky. Příkladem může být Hornická školka a její nové dopravní a dětské hřiště, při jehož realizaci se díky elektronické aukci podařilo ve srovnání s původním projektem ušetřit pět milionů korun.

Dalibor Mouka, místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: „Obvod byl zapojen do společného nákupu, nakupovaly se převážně věci týkající se kancelářského prostředí. Byly částečně zapojeny i příspěvkové organizace a to školy a školky. A my jsme přišli s iniciativou využít tady toho systému, ať už při zadávání projektové dokumentace, tak i u stavební zakázky. A to jsme realizovali jako první obvod v Ostravě. Jsme tady od toho, aby nás toto napadlo. Protože opravdu toto je nejtransparentnější způsob, tak to vnímáme, do kterého se vstoupit nedá a opravdu ty výsledky, kterých dosahujeme, to jednoznačně potvrzují."

Tyto výsledky elektronických aukcí a velké úspory povzbudily obvod Moravské Ostravy a Přívozu natolik, že hodlá v tomto trendu nadále pokračovat.

Dalibor Mouka, místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: „To, co se osvědčilo, v tom hodláme pokračovat. V nejbližší době se chystá tendrování pojištění a tisku našeho časopisu, který vychází jednou měsíčně."

Milionové úspory Moravské Ostravy a Přívozu a Poruby by měly k následování brzy inspirovat i ostatní ostravské městské obvody. Jak moc se jednotlivé obvody a jejich organizace do projektu zapojují a kolik šetří, se může kdokoliv podívat na webových stránkách Ostravy, kde město každý měsíc zveřejňuje tzv. žebříčky organizací.