V době očekávaného růstu cen energií je nutné optimalizovat jejich nákup, využívat elektronické nástroje a zajistit co nejnižší ceny. To se týká nejen státního, ale i soukromého sektoru. Hrabě Jan Kolowrat Krakowský zvolil Systém CENTRES, jehož součástí je elektronická aukce pro výběr dodavatele.

Martin Fojt, správce Kolowratského majetku: „Co se týče elektronické aukce, tak dozvěděl jsem se o této možnosti na internetu. Zvolili jsme ji ze zcela jasných důvodů, a to, že v případě zadání elektronické aukce neplynou žádná rizika pro zadavatele. A pochopitelně můžete jako zadavatel jenom získat ve smyslu úspor."

Majetek Jana Kolowrata Krakovského tvoří lesní hospodářství, rybářství a zámek ze 17. století. Celková roční spotřeba elektřiny na třiceti odběrných místech bývá 450 megawatt.

Martin Fojt, správce Kolowratského majetku: „Naším cílem by bylo, aby úspora byla vyšší než 10 procent. Pochopitelně je otázkou, jak se budou vyvíjet ceny energií. Tu úsporu, o níž já teď mluvím, vztahujeme k současným cenám. Pokud nám cena energie v roce 2011 stoupne, tak pochopitelně ta úspora bude o to větší."

Jan Kolowrat Krakowský, hrabě: „Samozřejmě očekáváme nějakou úsporu, protože v dnešních dobách musíme šetřit. Těch deset procent, to by bylo ideální. Kdyby to bylo víc, tak by to bylo ještě lepší."

Pokud výsledek e-aukce pro dodavatele elektřiny hraběte uspokojí, bude plánovat ve spolupráci s firmou eCentre využití elektronických aukcí v rámci Systému CENTRES také pro další komodity.