VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Aktuální výpis z obchodního rejstříku na portálu Ministerstva spravedlnosti České republiky je k dispozici zde.

Originál výpisu z obchodního rejstříku eCENTRE, a.s. si můžete stáhnout zde:

 

ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE:

 

OZNÁMENÍ O PŘEMĚNĚ LISTINNÝCH AKCIÍ NA AKCIE ZAKNIHOVANÉ A VÝZVA
K ODEVZDÁNÍ LISTINNÝCH AKCIÍ:

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI eCENTRE, a.s.: