<< Zpět do výpisu novinek

Rozhovor se studentkou, která ušetřila v aukci 15 tisíc korun (Zdroj: eCENTRE)

9.12.2014 - eCENTRE Paní Barbora Švagerová je studentkou vysoké školy, která sdílí společnou domácnost se svou maminkou. V loňském roce se rozhodla zúčastnit elektronické aukce pro české domácnosti. Jak se o e-aukci dozvěděla a jak je spokojena s výsledkem, je tématem rozhovoru, který nám paní Barbora poskytla prostřednictvím svého obchodního partnera, pana Martina Valuška.

 

Dobrý den paní Švagerová. Jak jste se dozvěděla o možnosti uspořit na energiích pomocí e-aukcí?

Vůbec poprvé jsem se o této možnosti snížit náklady na provoz domácnosti touto formou dozvěděla z reportáže české televize, kterou odvysílala v březnu roku 2013.

Tato reportáž mi utkvěla v paměti i proto, že první e-aukce probíhala v Říčanech u Prahy, kde je starostou známý moderátor mého velmi oblíbeného pořadu Zázraky přírody, pan Vladimír Kořen. Výsledky této aukce mě velmi zaujaly.

Když jsem se v červnu 2013 z místního obecního rozhlasu dozvěděla, že tato akce bude probíhat i u nás, neváhala jsem. Další informace ohledně organizace e-aukce jsem získala na webových stránkách Obce. Velmi oceňuji, že Obec Bolatice při této příležitosti poskytla zástupcům společnosti eCENTRE, která akci organizovala, klubovnu přímo na Obecním úřadě, takže potencionální zájemci nemuseli nikam jezdit.

 

Co jste musela udělat pro to, abyste se mohla přihlásit?

Navštívila jsem spolu s maminkou, se kterou žiju ve společné domácnosti, kontaktní místo u nás na Obecním úřadě, kde se nás ochotně ujal Ing. Martin Valušek, obchodní partner společnosti eCENTRE. K přihlášce o zařazení do e-aukce jsme doložily potřebné doklady, což byly kopie smluv se stávajícím dodavatelem elektřiny a zemního plynu a kopii ročního vyúčtování energií a pak nám zbývalo jen čekat na výsledek.

 

Jaký byl pro Vás výsledek e-aukce a jak byl pro Vás složitý přechod k novému dodavateli?

O výsledku e-aukce jsem byla bezprostředně informována Ing. Valuškem telefonicky i emailem. Výsledky byly nad naše očekávání. Mnohem lepší než výsledky pilotního projektu v Říčanech. Náklady zemního plynu šly dolů o 28,33%  a elektřina dokonce o 38,65%. Veškeré další náležitosti přechodu k novému dodavateli, vyřizovali bezplatně pracovníci pořadatelské společnosti. Pro mě to znamenalo akorát podepsat smlouvy s vítěznými dodavateli na kontaktním místě firmy v Opavě, což jsem s ohledem na velmi příznivé výsledky e-aukce, ráda učinila.

 

Proč jste se po 2 letech přihlásila opět do e-aukce ?

Před nedávnem nás znovu kontaktoval emailem Ing. Valušek, zda-li mám zájem zúčastnit se po dvou letech e-aukce. Ani minutu jsem neváhala. Ráda bych, po zkušenostech a získaných informacích sdělila těm, kteří ještě váhají, zda do toho jít, že tento způsob výběru dodavatele je výhodný pokaždé. Čím více domácnosti se přihlásí, tím více ušetří. Ušetřené peníze z první e-aukce nebyly pro rozpočet naší rodiny zanedbatelné. Za dva roky naše domácnost na energiích ušetřila skoro 15 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že studuji vysokou školu a nejsem ještě výdělečně činná, pokryje tato částka náklady na vzdělání.

Děkujeme Vám za rozhovor

Souvísející články:

Obec Bolatice již počtvrté nabízí občanům i firmám možnost úspory na energiích (Zdroj:bolatice.cz)

<< Zpět do výpisu novinek