Veřejná správa

Společnost eCENTRE, a.s. se již od roku 2006 specializuje na komplexní optimalizaci nákupních procesů s využitím elektronických nástrojů. Výsledkem je úspora nákladů, času a zjednodušení nákupního procesu klienta.

Společnost je tvořena týmem 35ti analytiků, konzultantů, právníků a odborníků na elektronické nákupy a veřejné zakázky.

 

Jaké produkty Vám nabízíme:


e-Aukční síň eCENTRE

Potřebujete nakoupit elektřinu či zemní plyn? Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu?

Poté využijte e-Aukční síň eCENTRE, která Vám nabízí bezplatně:

  • zajištění nižších cen energií,
  • zajištění změny dodavatele v případě dosažení nižší ceny,
  • zajištění 100% administrativně právního servisu,
  • rovný, transparentní a nediskriminační výběr dodavatele.

Zemní plyn                              Elektřina                                 Zprostředkování ZDARMAPodklady potřebné pro zprostředkování veřejné zakázky na nákup energií:

Kopie smlouvy se současným dodavatelem energie včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek, kopie ročního vyúčtování za energii, v případě vysokého napětí u elektřiny – odběrový diagram v xls, podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem

Smlouva pro organizaci veřejné správy k nahlédnutí zde

Kontaktujte nás…

 

e-Výběrové řízení eCENTRE

Potřebuje Vaše obec nebo město zrealizovat veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb.? Nevíte si s ní rady, nebo pro Vás představuje velkou administrativní zátěž?

Využijte e-Výběrové řízení společnosti eCENTRE, a.s.

Nabízíme Vám:

  • realizaci veřejné zakázky dle platné legislativy s využitím elektronické aukce,
    která nabízí rovný, transparentní a nediskriminační výběr dodavatele žádané služby či zboží,
  • individuální přístup,
  • optimalizaci cen soutěžených komodit,
  • úsporu času a peněz.

Soutěžené zboží a služby:
Energie, telekomunikace, odpady, opravy a údržba, stavební práce, ostraha, materiál technického zabezpečení, zdravotnický materiál, motorová vozidla, nafta a řada dalších.

 

Kontaktujte nás…

 

CENTRES

Jedná se o unikátní komplex služeb, činností a elektronických nástrojů určený pro optimalizaci nákladů a v případě organizací veřejné správy také pro elektronizaci veřejných zakázek, včetně povinného zveřejňování informací v průběhu procesu zajišťující dosažení nejlepších cen na trhu v daném čase a porovnání cenových hladin na trhu.

Nákupní systém CENTRES řeší výběrová řízení transparentně, v souladu s protikorupčními strategiemi vlády a dle zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Systém zároveň umí poskytnout podklady pro tvorbu rozpočtů na další období.

Systém CENTREs představuje způsob efektivního řízení organizací z hlediska výdajových položek. CENTREs zefektivňuje procesy a garantuje úspory. Umožňuje tak subjektům veřejného i komerčního sektoru realizovat výrazné úspory provozních nákladů.

Pro více informací nás kontaktujte.