Klient: Parket koncept s.r.o., e-Aukční síň eCENTRE

Klient: Parket koncept s.r.o.

Předmět: e-Aukční síň eCENTRE

Komoditní kategorie: Zemní plyn

Zemní plyn 1 rok
Úspora v %: 19,31 %
Úspora v Kč: 32 556

Elektronickou aukcí šetříme ročně na zemním plynu tisíce korun. Už nemusíme zjišťovat 
a posuzovat nabídky jednotlivých dodavatelů energií. Se společnosti eCENTRE, a.s. šetříme na platbách již třetím rokem a stále s větší úsporou.

Pavel Šafařík, jednatel společnosti Parket koncept s.r.o.