Konference pro organizace města Ostravy na téma Systém sdružených nákupů

V ostravském domě kultury Akord proběhl už třetí ročník konference pro organizace města v rámci projektu Systému sdruženého nákupu. Letošním tématem byla evidence a nákupy přes Nákupní portál města Ostrava.

Petr Kajnar, primátor statutárního města Ostrava: "My musíme motivovat organizace, aby nakupovaly přes Nákupní portál, a tím vlastně šetřily peníze. To bude prostředek, jak hospodařit a nikoho ani nenapadne, že by to mohlo být jinak."

Projekt Sdruženého nákupu má několik cílů. Mezi ty hlavní patří úspora financí města, protože pokud bude zboží a služby nakupováno hromadně, lze náklady několikanásobně snížit, jako třeba u služeb telefonních operátorů, které se dražily před nedávnem. Město nakonec snížilo náklady z 23 milionů na pouhé 3 milliony korun.

Dalším důvodem, proč mají organizace města evidovat vše přes Nákupní portál je i zpřehlednění a zprůhlednění nákupů. To v důsledku znamená, že otevřené hospodaření zamezí případné korupci nebo manipulaci s cenami.

Petr Kajnar, primátor statutárního města Ostrava: "Já bych řekl, že je to projekt úspěšný, je to určitě projekt, který je nejkomplexnější a nejrozsáhlejší v České republice. Je velmi ambiciózní, trvá poměrně krátkou dobu a na to, čeho dosáhl, tak lze říct, že celkově to úspěch je."

Vítězslav Grygar, ředitel E-CENTRE: "Já se s přibývajícím časem na ten projekt dívám jako na téměř státotvorný, protože teď v tomto období, kdy se hledá každá koruna, mám trošku pocit, že lidé ve veřejné správě, kteří mají zastupovat občany, tak se dívají všude do okola a zapomínají trošku hospodařit u sebe. A ten projekt se zabývá provozními náklady a já jsem vděčný Ostravě, že tady jsou odvážlivci, kteří do toho šli, protože dávají příklad těm, kteří říkají, že to nejde."

Díky systému Sdružených nákupů, který v Ostravě funguje už od roku 2010, město ušetřilo více než 110 milionů korun.

Petr Kajnar - primátor statutárního města Ostrava: "To, co je překvapivé je, že jsme si řekli, tak dobře, my uděláme takový objem nákupu přes nákupní portál, a tím dosáhneme úspor 100 milionů, a my jsme snad nezařadili ani polovinu z toho plánovaného cíle, ale těch 100 milionů jsme dosáhli. To znamená, že ono se vlastně šetří víc, než se předpokládalo, takže ten projekt z toho hlediska je úspěšný. Jako ty úspory tam jsou, peníze schované tam jsou."

Kdyby takto nakupovaly všechny organizace města, byly by úspory mnohem větší. Navíc by se předešlo takovým případům, kdy audit města zjistí v organizacích vážná pochybení, jako například u Janáčkovy filharmonie, kde byla škoda 6 milionů korun.

Vítězslav Grygar, ředitel E-CENTRE: "Osobně se dívám na to, že Ostrava je jeden ze subjektů dvou tisíc organizací, které tvoří jeden organismus, který se jmenuje Česká republika a jestliže vysoutěžím Ostravě elektřinu za megawat na nějakou částku, tak přece není možné, aby někdo měl o 20 procent dražší, který je stejný subjekt a je mi jedno, jestli to je samospráva, nebo to je státní správa, ale vnímám to, že v rámci České republiky mám jeden ze subjektů, který nakupuje třeba elektřinu za 1300 a je legitimní se ptát, proč ti ostatní nenakupují za 1300, 1350, 1250. To znamená, že tam si myslím, že je velký prostor vytvořit jakési porovnávací etalon těch nejzásadnějších položek provozních nákupů a tímto způsobem vlastně snižovat cenu České republice."

Jednou ze společností, která už teď šetří městu Ostrava peníze, je například Dopravní podnik.

Bohuslav Kočí, vedoucí odboru veřejných zakázek a výběr dodavatelů, DPO: "Tento program my podporujeme s tím, že my máme od roku 2012 evidovány všechny, všech 100 procent výběrových řízení, které provádíme přes portálový nákup. Je to pro nás přínosem, prakticky jsme v roce 2011 ušetřili díky i tomu plus ještě dalším komoditám a dalším atributům více než 40 milionů korun."

Dopravní podnik pomocí systému nakupuje převážně náhradní díly, čistící prostředky, naftu ale i kancelářské potřeby.

Bohuslav Kočí, vedoucí odboru veřejných zakázek a výběr dodavatelů, DPO: "My jako Dopravní podnik už používáme elektornické nástroje od roku 2007 a zkušenosti tady z tohoto máme a víme, že tyto nákupy přes ty elektronické nástroje přináší velké úspory. Do budoucna v roce 2012 máme v úmyslu nakoupit v hodnotě 230 milionů přes tento nákupní portál."

Využívat Nákupní portál města Ostravy si pomalu ale zvykají i menší organizace, jako je třeba Základní a mateřská škola Kosmonautů 15 z Ostravy Zábřehu, kde využívají hlavně sdružených nákupů kancelářských potřeb a surovin do školní kuchyně.

Marek Pabjan, ředitel ZŠ a MŠ Kosmonautů 15: "My jsme v projektu od začátku, věřím tomu, věřil jsem a věřím, že bude přínosem, protože logicky, jestliže agregujeme poptávku, stáváme se silnějším partnerem pro toho, kdo nám něco nabízí, takže ho to nutí snižovat tu cenu. No a za ušetřené peníze potom můžeme koupit další věci. U nás se to třeba týká potravin, to znamená peníze, které my od dětí, respektive od strávníků vybereme stejně musíme provařit, ale znamená to, že mnohem častěji si můžeme dovolit pestřejší stravu pro děti, takže dostávají jogurt jako bonus, nějaké další ovoce. "

Cílem projektu je, aby se do něj zapojilo co nejvíce městských organizací, které své nákupy budou evidovat, jen tak je možné ušetřit a ukázat zbytku republiky, že nemusíme firmám platit předražené zboží a zakázky, ale raději ušetřit a takto získané peníze investovat jinde, do toho, co je skutečně potřeba.