APUeN si dala za cíl bezpečnější, kvalitnější a efektivnější výběrová řízení

APUeN je zkratka společnosti se složitým názvem a ještě složitějším posláním. „Asociace poskytovatelů a uživatelů elektronických nástrojů pro výběrová řízení a elektronické aukce" si dala za cíl bezpečnější, kvalitnější a efektivnější výběrová řízení.

Milena Machová, ředitelka asociace APUeN: „APUeN je asociace, která vznikla v roce 2009, to znamená před třemi roky, ale nejvíce je asi o ní slyšet od roku 2011, kdy začala hodně komunikovat, hodně se ukazovat a pořádat hodně akcí. V tom posledním půlroce více pro veřejnou sféru než pro ten soukromý sektor, protože tam byly ty důvody, byla tam ta vazba na novelu atd. Když to hodnotím podle ohlasu veřejnosti a podle návštěvnosti těch našich akcí, tak musím být spokojená, protože je vidět, že to, co děláme, že je o to zájem a že to padá na úrodnou půdu tak, jak si přejeme."

Miloš Štěpán, ředitel Správy a údržba silnic Královéhradeckého kraje: "Je to organizace, která má určitě své opodstatnění na trhu. My jsme samozřejmě realizovali veškeré věci s firmou eCENTRE, až tam jsme dostali k činnosti APUeNu a vnímáme to jako velmi pozitivní sdružení těchto firem a vede to k tomu, aby se s veřejnými prostředky zacházelo tak, jak se zacházet má. To znamená: bude se zlevňovat v té státní správě."

APUeN uspořádal sedm seminářů v různých místech republiky, aby se k co nejvíce měst a obcí dostaly informace, jak mají od prvního dubna, kdy vstupuje v platnost novela Zákona o veřejných zakázkách, postupovat. Vyvrcholením těchto seminářů se stala konference v Praze na půdě Senátu Parlamentu České republiky s podtitulem „Elektronizace veřejné správy - součást boje proti korupci".

Jiří Vaníček, moderátor konference: „Samozřejmě je to poměrně dramatická událost, protože od prvního dubna vstoupí v platnost novela zákona o veřejných zakázkách. Jejím cílem je větší počet těch veřejných zakázek podrobit dohledu. Všichni známe termíny Karlovarská losovačka, všichni víme, jak je to s některými dotačními tituly. Brusel se bouří, že tady některé veřejné peníze prostě mizí, že to je neprůhledné všechno, no a každá akce, jako je například tato konference se snaží hledat takovéto jádro problému."

Miroslav Antl, senátor, předseda ústavně-právního výboru Senátu: „Každé jednání a průhlednost jakýchkoliv zakázek a jakékoliv činnosti zastupitelstev měst a obcí, které je průhledné, tak vlastně znemožňuje korupční jednání. Já věřím, že tato konference přispěje k tomu, že tady si všichni účastníci řeknou, jak dále postupovat a začneme-li aspoň v obcích a v krajích, tak si myslím, že by snad boj proti korupci měl dojít i do Prahy."

Vítězslav Grygar, ředitel eCENTRE, člen prezídia APUeN:„V rámci snížení limitu v rámci nového zákona bude docházet k tomu, že ta administrace bude náročná a velké riziko, které z toho hrozí je, že se třeba nebudou vůbec stíhat realizovat veřejné zakázky a část těchto komodit vůbec nebude zařazena do veřejných zakázek."

APUeN slouží rovněž jako informační a organizační platforma pro členy asociace, poskytovatele i uživatele - a vůbec pro všechny, jež spojuje společný zájem o elektronické obchodování a průhledné veřejné zakázky.