Elektronizace veřejné správy

Elektronicky řešené veřejné zakázky budou v budoucnu čím dál častější. Zaslouží se o to novela zákona o veřejný zakázkách, která vstupuje v platnost od prvního dubna. E-aukce budou totiž povinné. Ministerstva a další ústřední orgány státní správy navíc mají povinnost do 30. 4. 2012 zavést tzv. Resortní systémy centrálního zadávání. Zatím jen na vybrané komodity.

Vítězslav Grygar, ředitel eCENTRE, člen prezídia APUeN: „Po jednotlivých komoditách je to složitější, je to náročnější, nicméně je třeba začít, takže nevylučuju ani tento postup. Nicméně větší města a větší organizace by měly zavádět systém, to znamená, aby si řekly: máme nákup za sto milionů korun, v tomto roce budu chtít vysoutěžit 25 procent objemu, z tohoto si připravím seznam aukčních skupin a pak to podle harmonogramu začnou realizovat. Fakt je, že když už to mám takto připraveno v takových šablonách, tak pak jsem mnohem efektivnější i rychlejší."

Odborník na elektronizaci veřejných zakázek Vítězslav Grygar si je vědom i rizik, která nová novela může přinést.

Vítězslav Grygar, ředitel eCENTRE, člen prezídia APUeN: „Další prvek je ten, že v rámci snížení limitu v rámci nového zákona bude docházet k tomu, že ta administrace bude náročná a velké riziko, které z toho hrozí je, že se třeba nebudou vůbec stíhat realizovat veřejné zakázky a část těchto komodit vůbec nebude zařazena do veřejných zakázek."

Města, která už mají s elektronickými nákupy zkušenosti, jsou ve výhodě. Například Ostrava, která získala na půdě Senátu parlamentu České republiky i ocenění za přínos v elektronizaci veřejných zakázek v podobě knihy „Mediální obraz projektu Systém sdružených nákupů CENTREs v Ostravě" zavedla jako první Systém sdružených nákupů. Díky němu řeší elektronické veřejné zakázky nejen pro magistrát, ale pro všechny své organizace včetně městských obvodů.

Roman Kadlučka, ředitel Dopravního podniku Ostrava: „Dopravní podnik v Ostravě začal s el. aukcemi v roce 2007, kdy vysoutěžil poprvé elektřinu, od roku 2010 je sektorovým zadavatelem a je hlavním zadavatelem v rámci městských firem. Úspora nám přináší od dvaceti do třiceti procent na jednotlivých komoditách, znamená to úsporu v rámci dvaceti milionů ročně v současné době."

Starostové a primátoři měst a obcí, kterým se elektronické nástroje již v minulosti osvědčily, přišli na konferenci v budově Senátu předávat své zkušenosti ostatním kolegům.

Karel Novotný, náměstek primátora Mostu: „Ano - Ostrava byla vzorem, v Ostravě jsou s el. aukcemi nejdál, nicméně myslím si, že my v Mostě jsme také daleko. Jen za loňský rok jsme soutěžili el. energii a plyn pomocí el. aukce a ušetřili jsme několik milionů korun."

Lubomír Šrámek, tajemník Tábora: „My samozřejmě kromě toho, že získáváme velké úspory pomocí el. aukcí, tak dáváme na stejnou úroveň i transparentnost. Když můžeme v jakékoliv části zakázky nebo i po zakázkách kdykoliv doložit jakékoliv kroky z el. aukce. To považujeme za stejně důležité jako tu ekonomiku."

Eva Richtrová, senátorka za Frýdek-Místek: „S naší opozicí se nemůžeme dohodnout na mnoha věcech a není výběrové řízení, aby ho nezpochybňovali. Tak jsme zvědavi, jak se postaví k výsledkům e-aukce. Výsledky zatím nikdo nenapadnul."

Na konferenci s názvem Elektronizace veřejné správy - součást boje proti korupci důrazně zazněly hlasy, které vítají jakýkoliv protikorupční postup.

Miroslav Antl, senátor, předseda ústavně-právního výboru Senátu: „Každé jednání a průhlednost jakýchkoliv zakázek a jakékoliv činnosti zastupitelstev měst a obcí, které je průhledné, tak vlastně znemožňuje korupční jednání. Já věřím, že tato konference přispěje k tomu, že tady si všichni účastníci řeknou, jak dále postupovat a začneme-li aspoň v obcích a v krajích, tak si myslím, že by snad boj proti korupci měl dojít i do Prahy."

Jan Pavel, člen pracovní skupiny NERV pro Boj proti korupci: „Ten nástroj proti korupci spočívá zejména v tom, že na základě empirických analýz, které jsme prováděli, se do těch el. aukcí hlásí více firem, to znamená zdá se jim to transparentnější a jsou ochotny investovat peníze do tvorby nabídek. A druhá věc je: jakmile to máte elektronické, pak existují nezměnitelné evidenční záznamy o tom, co se přesně dělo, kdo do toho systému sahal atd., takže pro kontrolní orgán to může být ex post velice výhodné."

Zavedení centralizovaných nákupů na resortech by měly ušetřit až 7 miliard korun.

Vítězslav Grygar, ředitel eCENTRE, člen prezídia APUeN: „Bude se vidět, jakým způsobem se k tomu jednotlivé resorty postaví, jak do toho dají toho ducha toho výsledku. Aby to neskončilo jenom ve formě legislativních úprav a pravidel, ale aby skutečně ty úspory byly realizovány."

Novela Zákona o veřejných zakázkách by měla přinést konec „losovaček", vypisování výběrových řízení na míru konkrétní firmě a dalších manipulací s veřejnými zakázkami.