Poruba je pro ostatní ostravské městské obvody příkladem

Ostravský městský obvod Poruba se jako jeden z prvních přiřadil k systému sdružených nákupů CENTRES a od té doby úzce spolupracuje nejen s vedením města, ale také se společností eCENTRE, která se elektronickými aukcemi zabývá.

Výsledkem jsou mnohamilionové úspory, které přinesly e-aukce na úklidové služby, služby na vrátnici či svoz odpadu z veřejných odpadkových košů. Například aukce na svoz odpadu ušetří obvodu 2,8 milionu korun.

Lumír Palyza, starosta městského obvodu Poruba: „Výrazná částka, která umožní městskému obvodu peníze přetransformovat směrem k dalším aktivitám, které chceme dělat například na ochranu životního přostředí a další."

Anketa, obyvatelé Poruby: „Pokud je to racionální a přinese to úspory, tak samozřejmě, že bych s tím souhlasil." „Asi je to dobře, ušetřit, to by Ostrava určitě měla a investovat do něčeho smysluplnějšího."

Poruba se také zapojila do elektronického výběrového řízení města Ostravy na mobilního operátora, kdy se podařilo ušetřit neuvěřitelných 18 milionů.

Lumír Palyza, starosta městského obvodu Poruba: „Zejména ten závěrečný souboj mezi dvěma operátory, kdy skutečně postupně snižovali finanční prostředky v řádech statisíců až do té konečné ceny, bylo velice zajímavé sledovat na vlastní oči a byl jsem velice příjemně překvapen, jaké úspory lze až dosáhnout."

Lumír Palyza je zároveň šéfem Sboru starostů, takže může své zkušeností se systémem elektronických aukcí předávat starostům dalších obvodů.

Lumír Palyza, starosta městského obvodu Poruba: „Zjišťujeme, že systém sdružených nákupů prostřednictvím elektronických aukcí výrazným způsobem pomáhá samosprávám šetřit finanční prostředky."

Podle tzv. žebříčků organizací, kde město každý měsíc zveřejňuje aktuální výsledky projektu, se například úřady městských obvodů Vítkovice, nebo Mariánské Hory a Hulváky do projektu zatím téměř nezapojily. Poruba, která už eviduje své nákupy přes Nákupní portál, tak může být pro tyto i další obvody dobrým příkladem.