Žofínské fórum přilákalo primátory a starosty, mluvilo se i o e-aukcích

Tradiční komunikační platforma s názvem Žofínské fórum a pořadovým číslem 125 přilákala tentokrát na Žofínský ostrov řadu primátorů a starostů měst a obcí České republiky. Ti mohli své problémy konzultovat s místopředsedkyní vlády Karolínou Peak, ministrem pro místní rozvoj Kamilem Jankovským či policejním prezidentem Petrem Lessym.

Jiří Vaníček, manažer Žofínských fór: „Máme vždycky plný sál a chodí sem opravdu, jak to říci zjednodušeně, extraligová účast. To znamená počínaje panem prezidentem Klausem přes dnes místopředsedkyni vlády, přes ministry, představitele významných společenských, kulturních a především ekonomických subjektů. V tom vidíme hlavní přínos Žofinských fór, že si odsud odnese každý ty informace, které v tu danou chvíli potřebuje získat a kvůli kterým sem vlastně přišel.“ Diskuse se rozvíjela i na téma eletronických nástrojů u veřejných zakázek. Mezi zástupci měst a obcí byla řada z těch, kteří už využívají elektronické aukce, nebo dokonce Systém elektronických nákupů CENTREs. Pro mnohé z nich může být příkladem Ostrava, která zavedla tento systém včetně elektronického nákupního portálu pro všechny své organizace a ušetřila tak už přes 80 milionů korun.

Petr Smrček, náměstek pro hospodářský rozvoj Havířova: „Město Havířov přistoupilo k tomuto nástroji, protože známe výsledky i z jiných měst, například Ostravy, které do tohoto procesu vstoupily mnohem dříve. Výsledky jsou jednoznačné především ve významných úsporách při nákupu – ať už jsou to produkty elektrické energie, zemního plynu či jiného zboží. V Havířově je situace, že jsme přistoupili a už máme uzavřenou smlouvu na zemní plyn, v současnosti nám probíhá zpracování podkladů pro centrální nákup elektrické energie a samozřejmě zvažujeme a budeme přistupovat taktéž k tomuto portálu.“

Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský pak odpovídal na otázky směřující k financování veřejné správy a k veřejným zakázkám.

Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj  : „Velká novela zákona o veřejných zakázkách prošla sněmovnou, v tuto chvíli je v senátu, takže já věřím, že prvního dubna vstoupí velká novela zákona o veřejných zakázkách v platnost. Příští rok se vlastně zprovozňují elektronická tržiště. Co se týče centrálního zadávání, tak jsou vlastně v tuto chvíli a jde to i na vládu, seznamy komodit pro jednotlivé rezorty a systém toho centrálního zadávání je tam popsán. Takže já se domnívám, že to je proces, který už byl nastartován a začíná běžet.“                                                               

Jindřich Morávek, obchodní ředitel eCENTRE: „Stále více zástupců veřejné správy si uvědomuje potřebu snižovat své náklady. My ve společnosti eCENTRE vnímáme zvýšený zájem o elektronické aukce, ale nejenom o tyto aukce, ale i náš Systém CENTREs, který celostně řeší náklady a optimalizaci nákladů. Já osobně můžu za sebe říct, že jsem rád za zvýšený zájem starostů, primátorů i hejtmanů, že o hodnoty jim svěřené se opravdu začínají starat jako správní hospodáři.“

Využívání elektronických nástrojů u veřejných zakázek si svou oblibu stále více získává i v našem hlavním městě. Tímto způsobem už ušetřila například Městská část Praha 14 nebo Praha 9. Pro zajištění nákupu elektřiny přes Systém CENTREs se už druhým rokem rozhodla Praha 2.