Další e-aukce ve Fulneku znamená další úsporu

Jen několik málo měst už dnes využívá elektronické aukce i na snížení cen telekomunikačních služeb. Město Fulnek však mezi ně patří. Jeho radní se opět přesvědčili, že elektronické aukce společnosti eCENTRE jsou jistou a jednoduchou cestou k úsporám v rozpočtu města.

I když není Fulnek příliš velké město, má necelých 6 tisíc obyvtatel, další e-aukce přes systém CENTREs se rozhodně vyplatila. Tentokrát se dražily služby mobilního operátora.

Jana Mocová, starostka Fulneku: „Elektronická aukce je forma, jak ušetřit náklady na provozní prostředky města. Už v loňském roce město provedlo elektronické aukce plynu a elektrické energie a proto jsme se rozhodli v letošním roce rozšířit tyto aukce i na výběr mobilních operátorů."

Náklady města, tedy městského úřadu a jeho organizací za služby mobilního operátora byly v loňském roce 180 tisíc korun, což je po zkušenostech s e-Aukcemi v jiných městech zbytečně moc.

Vlasta Kovačičová, vedoucí finančního odboru MÚ Fulnek: „Mobilní operátoři byli soutěžení v říjnu. Bylo to přímým oslovením tří operátorů. Přihlásili se dva a vítězný operátor nabídl cenu, která byla nižší, než by byla při současně stanovených podmínkách. Celková úspora dosáhne 60 procent."

Jana Mocová, starostka Fulneku: „Já jsem velice spokojená, protože se předpokládá, že ušetříme až 60 procent nákladů na mobilní operátory. Ušetříme asi 100 tisíc a peníze jsou samozřejmě ve městě potřeba, takže určitě víme, jak je hospodárně využít."

Město Fulnek v loňském roce díky elektronickým aukcím přes systém CENTREs ušetřilo za nákup elektřiny a zemního plynu milion 700 tisíc korun. Teď ušetří i za mobilního operátora dalších 100 tisíc. Důležité je také to, že systém Centres nejen šetří peníze, ale zároveň zásadně snižuje riziko korupce. Tím Fulnek postupuje v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, ale také se Strategií elektronizace veřejných zakázek a protikorupční strategií vlády.