V Praze se uskutečnila konference na téma Elektronické nástroje v praxi veřejných zakázek

V důstojném prostředí Malostranského paláce v Praze se sešly nejvýznamnější společnosti, které se zabývají řešením veřejných zakázek elektronickými nástroji. Konferenci s názvem „Elektronické nástroje v praxi veřejných zakázek" se rozhodla uspořádat Asociace poskytovatelů a uživatelů elektronických nástrojů pro výběrová řízení a elektronické aukce (APUEN).

Konference byla určena hlavně pro vrcholové představitele vlády, politických stran a institucí v České republice, Cílem bylo nejen informovat o tom, jak je možné elektronické nástroje a e-Aukce využívat v praxi, ale také upozornit na fakt, že nástroje k boji proti korupci existují, ale organizacemi veřejné správy nejsou plně využívány.

Milena Machová, ředitelka APUENu (Asociace poskytovatelů a uživatelů el. nástrojů pro výběr. řízení a el. aukce): „Nám se určitě zdálo prospěšné udělat tu akci pro cílovou skupinu poslanců a senátorů, s tím, že to je ta skupina, která schvaluje zákony, případně předkládá nějaké návrhy, nějaké změny. Chtěli jsme jim touto cestou přiblížit, co je to elektronizace nákupů, co jsou elektronické nástroje, vůbec ta terminologie s čím zachází."

Záštitu nad konferencí převzal ministr pro místní rozvoj, Kamil Jankovský, předseda hospodářského výboru parlamentu, Milan Urban a Stanislav Polčák z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj parlamentu. Účast přislíbila např. i Karolína Peak. Vzhledem k zasedání poslanecké sněmovny se však poslanci konference nakonec nezúčastnili.

Opatření v oblasti veřejných zakázek plánovaná Ministerstvem pro místní rozvoj prezentoval Jiří Svoboda.

Jiří Svoboda, odbor veřejného financování MMR: „Ne že by se tady neplýtvalo korupcí, to určitě ano, ale významný rozsah toho plýtvání tvoří chaotičnost, kauzální přístup, nevytváření ucelených systémů a my bychom na to chtěli právě reagovat."

Jedním z témat zástupce MMR bylo usnesení vlády, které řeší systémy centralizovaného zadávání veřejných zakázek na ministerstvech. Dosavadní bohaté zkušenosti z praxe elektronických aukcí a systému centralizovaných nákupů CENTRES prezentoval ředitel společnosti eCENTRE a člen prezidia APUENu Vítězslav Grygar.

Vítězslav Grygar, ředitel a předseda představenstva eCENTRE: „Zabýváme se tím, abychom dokázali ty elektronické nástroje implementovat, protože víte, že těch nástrojů je celá řada to znamená, že máme kromě profilu složitý elektronický nástroj, máme elektronické aukce, v tuto chvíli jsme ještě přidali elektronický katalog na řešení logistiky, dále ještě používáme komunikační portál."

Pozvání na seminář přijal i Tomio Okamura, který je známým kritikem neprůhledných a často korupčních praktik u veřejných zakázek. Právě elektronické nástroje jsou jedním z nejúčinnějších nástrojů, jak korupci zabránit.

Tomio Okamura: „V historii lidstva bylo vždy jasné, že pokud chci nejlepší nabídku, pak s ní musím jít na veřejnost. V minulosti to probíhalo tak, že selka si prošla trh, podívala se, kde jsou nejlepší slepice, sedlák prohlédl koňům zuby a pak se teprve rozhodl. Z mého pohledu tady nemusíme mít zákon ani vyhlášku, kdyby byla vůle v lidech a v našich politicích, že skutečně chtějí dostat tu nejlepší nabídku a jednalo by se jim skutečně o co nejlepší správu našich peněz... krátce řečeno: Je to v lidech není to v elektronice. Ta nám může jen pomoci, pakliže my chceme. Je třeba vytvořit větší tlak na naše politiky, skutečně o tom tématu nahlas hovořit."

Jedním z kroků k efektivnějšímu boji proti korupci je i Novela zákona o veřejných zakázkách, která má být již tento týden projednávána ve výborech Poslanecké sněmovny a v platnost by měla vejít už od roku 2012.