Ostrava vysoutěžila rekordní paušály na mobily

Statutární město Ostrava, které je mezi velkými českými městy lídrem ve využívání elektronických nástrojů ke snižování nákladů, se může pochlubit rekordem. Díky elektronické aukci na poskytovatele služeb mobilního operátora, kterou pro ni připravila společnost eCentre, ušetří v příštích dvou letech téměř 20 milionů korun.

Petr Kajnar, primátor Ostravy: „Je vidět, s jakými maržemi tyto firmy pracují. Když nemají na straně odběratele zdatného soupeře, který ví, že mají možnost jít s maržemi dolů a přitom dodají stejně kvalitní výrobek za o mnoho nižší cenu, tak využijí prostor, který jim ten veřejný sektor dá. Já si myslím, že to, co tady probíhá, dávno probíhá u řady velkých firem, které si dávají pozor, za co vydávají peníze. Ten veřejný sektor to ještě pořád nehlídá tak, jak by měl."

Po napínavé dražbě se totiž cena za dvouletou smlouvu na mobilní telekomunikační služby pro 112 městských organizací zastavila na částce těsně pod 3 miliony korun. Přitom při stávajících cenách je tato částka asi 23 milionů. Ostrava tedy díky elektronické aukci snížila náklady o téměř 87 procent.

Simona Piperková, náměstkyně primátora: „Výsledek je naprosto skvělý. Odpovídá tomu, co jsme od začátku chtěli. Elektronické aukce jsou jednou z nejefektivnějších možností, jak spořit městské prostředky. Jdeme takzvaně příkladem a myslím si, že úspora 80 procent je opravdu skvělá, to jsme rozhodně nečekali."

Vítězslav Grygar, generální ředitel společnosti eCentre: „Je to součástí systému sdružených nákupů, součást projektu. Dneska jsme řešili komoditní kategorii telekomunikace, no a zase se stává Ostrava lídrem v této komoditě. Ne, že by někdo vydělal, ale skutečně mezi velkými městy je jedním, ne-li prvním městem, které toto dělá v takovém rozsahu. Kvitoval bych u Ostravy, že se stává vlastně vzorem pro ostatní města. Bylo to možné vidět i v komoditní kategorii elektřina, kdy Ostrava byla prvním centrálním zadavatelem."

Ostrava využívá systém CENTREs, který umožňuje nakupovat všem jejím organizacím za nejnižší vysoutěžené ceny z elektronických aukcí. Stejně tak mohou za tyto ceny nakupovat i městské obvody. Je to pro ně samozřejmě velmi výhodné.

Lumír Palyza, starosta Ostravy - Poruby: „Zaškolujeme pracovníky a chceme se od 1. 9. na Nákupní portál i do tohoto systému zapojit. Do toho budeme instruovat i své příspěvkové organizace, to znamená školy, aby ten efekt snižování nákladů byl v co nejkratší době co největší."

Ostrava už přes systém CENTREs společnosti eCENTRE nakupuje elektřinu, zemní plyn, potraviny, zdravotnický materiál, materiál technického zabezpečení i služby.