Litoměřice jsou dalším městem, které využívá systém CENTRES

Město Litoměřice, které je nazýváno zahradou Čech, se stalo dalším městem, které pro výběr dodavatelů energií využilo systém CENTRES, jehož součástí je i elektronická aukce. Ta zaručuje nejen nejvýhodnější ceny na trhu, ale stala se také účinným protikorupčním nástrojem.

Ladislav Chlupáč, starosta Litoměřic: „Rozhodnutí padlo už někdy v polovině roku 2010, kdy jsme si dělali inventuru provozních nákladů a samozřejmě podobně jako je to u podobných měst, náklady na energie jsou poměrně vysoké. Takže v rámci úspor provozních nákladů města jsme přikročili k tomuto výběrovému řízení."

Litoměřice soutěžily silovou elektřinu pro svých patnáct městských organizací, například základní a mateřské školy, knihovnu, zimní stadion či veřejné osvětlení. Náklady na elektřinu loni vyskočily na patnáct milionů korun. Díky elektronické aukci se je podařilo snížit o devět procent, čistá úspora pro město tedy činí 400 tisíc korun. Do e-aukce se spolu s Litoměřicemi pustilo dalších deset měst a obcí, například Lovosice, Třebenice či Liběšice.

Ladislav Chlupáč, starosta Litoměřic: „Ta výhoda je v daleko větším objemu celé té zakázky a z toho potom vyplývá i větší úspora. Má to výhodu i v tom, že smlouva je uzavřená na jeden rok a každá z těch obcí se může potom rozhodnout - buď pokračovat s námi, nebo jít vlastní cestou."

Vedení Litoměřic je odhodláno využít systému CENTRES i pro další komodity.

Ladislav Chlupáč, starosta Litoměřic: „My připravujeme podklady pro další aukci, která se bude týkat odběru plynu, samozřejmě řešíme i telekomunikační služby, takže určitě v tom budeme pokračovat i v těch dalších komoditách."