Ostrava patří mezi průkopníky systému elektronických nákupů

Ostrava patří mezi průkopníky systému elektronických nákupů, pomocí kterých se snaží šetřit svůj rozpočet. První nákupy energií proběhly ve městě už před více než 3 lety a od té doby se systém stále rozšiřuje na další a další komodity. Díky dobrým zkušenostem se vedení Ostravy rozhodlo v roce 2010 pořídit celý Systém sdružených nákupů. Ten má do roku 2013 ušetřit minimálně 400 milionů korun, tedy asi 100 milionů ročně.

Petr Kajnar (ČSSD), primátor Ostravy: „Dneska jsme zapojili přes ten nákupní portál asi jen 20 procent potenciálu města, ale je už teď vidět, že se to vyplácí masivně, protože těch 20 procent nám šetří asi 40 milionů, což je téměř polovina toho, co plánujeme ušetřit za celý rok."

Město vlastní 184 organizací, které ročně utratí 4 miliardy korun. Jen za první kvartál uspořil díky sdruženým nákupům například Domov pro seniory Slunečnice 350 tisíc nebo Základní a mateřská škola v ulici Kosmonautů 100 tisíc korun.

Vítězslav Grygar, ředitel e-CENTRE: „Snažíme se nalézat cesty v tom, zainteresovat lidi na výstupech tzn. motivační systém. Snažíme se upravit legislativní část, aby to korespondovalo s vnitřními směrnicemi, a předpokládám, že bude i veřejný zájem a proto dáváme informace médiím a celé veřejnosti."

Město chce dále motivovat pracovníky svých organizací, aby co nejvíce systém sdružených nákupů používali a proto byl navržen systém odměňování.

Vítězslav Grygar, ředitel e-CENTRE: „Systém je unikátní v tom, že používá prvky z komerčního sektoru."

 Město využívá Systém sdružených nákupů také pro elektronizaci veřejných zakázek a boj proti korupci, čímž plní protikorupční strategii vlády.