eCENTRE Žofín

Obecní dům na pražském ostrově Žofín se stal dějištěm 118. Žofínského fóra, tentokrát s hlavním tématem: „Co přinese reforma zdravotnictví?“. Na fóru vystoupil ministr zdravotnictví Leoš Heger, který prozradil, jak úlohu sehrají elektronické nástroje při hledání úsporných opatření v českém zdravotnictví a v jakém stavu je plánované zavedení registru referenčních cen.

Leoš Heger, ministr zdravotnictví
„My jsme učinili na začátku roku řadu kroků ohledně protikorupčních opatření a specifikací nákupů a zpřísnění všech podmínek, které dává zákon o výběrových řízeních a jedním z těch kroků bylo i to, že všechny ceny budou organizace řízené přímo ministerstvem zdravotnictví zveřejňovat a my z nich budeme dělat na ministerstvu jakési referenční tabulky podle jednotlivých komodit – to znamená léky, zdravotnické materiály, přístroje a podobně – a ty budeme zveřejňovat. My jsme už udělali některé pilotní pokusy, takže se například udělaly orientační ceny základních nákupů v oblasti kardiologie a kardiochirurgie a předpokládáme, že takový první hrubý odhad všech těch cen ve všech komoditách by mohl být hotový na podzim letošního roku. Ten samozřejmě zveřejníme, dáme k dispozici, za co se orientačně nakupuje a když někdo bude mít pochyby, tak samozřejmě budem muset zkoumat svoji specifikaci toho nákupu a podle toho se orientovat, co je tedy jednak obchodní cena v průměru a jaká je standardní cena třeba nějakého přístroje, to znamená s jakým vybavením ho kupuje pro tu svoji potřebu.“        

Ekonomický analytik a člen Národní ekonomické rady vlády Miroslav Zámečník zase poukázal na příklady velkých úspor ze zahraničí.                            

Miroslav Zámečník, ekonomický analytik, člen NERV
„Tím, že v dané položce získává jeden dodavatel celý trh, může nabídnout – pochopitelně jen na omezenou dobu dostává ten celý trh – tak nabídne podstatně nižší cenu. V Holandsku u jednoho preparátu to bylo 84% snížení ceny.“

Někteří účastníci Žofínského fóra vyjádřili nespokojenost s nízkou rychlostí, kterou jsou elektronické nástroje do českého zdravotnictví zaváděny.

Miroslav Zámečník, ekonomický analytik, člen NERV
„Ten potenciál je velký, jenomže to zavádění takového systému nemůže být jedním výstřelem, ale bude postupné. Ten výhled by měl být samozřejmě mnohem dynamičtější, tak jak jen rychle to půjde, protože ten potenciál úspor je významný. Myslím, že v roce 2012 už bysme se mohli dostat na nějaké objemy, které slibují nějaké úspory v řádu stovek milionů korun.“

Vítězslav Grygar, expert na elektronické nástroje, gen. ředitel eCENTRE
„Používání elektronických nástrojů v tuto chvíli je ještě na poměrně nízké úrovni. Nicméně jsem rád, že pan ministr hovořil o využívání elektronických nástrojů v oblasti nákupů léků. My předpokládáme, že se dají dát další komoditní kategorie z pohledu zdravotnického materiálu, materiálu technického zabezpečení i potravin. Z našich propočtů vyplývá, že co se týče provozních nákladů celkem, zařazení 30% těchto provozních nákladů do elektronických výběrových řízení a při dosažení patnáctiprocentní úspory je potenciál úspor okolo dvou miliard korun.“