Pardubický kraj nakupoval v e-aukci také zemní plyn

Po velmi dobré zkušenosti se systémem CENTRES a elektronickou aukcí pro elektřinu, kdy úspory dosáhly 15 milionů korun, přistoupilo hejtmanství Pardubického kraje k e-aukci i pro zemní plyn.

Roman Línek, náměstek hejtmana Pardubického kraje: "Elektronická aukce, kterou už jsme úspěšně použili v minulém roce pro společný nákup elektřiny, je tím nejlepším nástrojem, jak dosáhnout nejnižší cenu. Ať už to je aktuálně teď při nárůstu cen energií, tak to vlastně zbrzdí ten nárůst na co nejnižší cenu, tak v těch lepších obdobích, kdy cena energií je stabilní, tak dosáhnout ceny ještě nižší. Takže já si myslím, že necelý milion u maloodběratele a vezmeme-li si průměrný nárůst, tak tři miliony u velkoodběru, jsou efekty, které se Pardubickému kraji vyplatily."

Jmenované úspory jsou dobrou zprávou pro devadesátsedm organizací zřízených Pardubickým krajem, například pro střední školy, nemocnice, muzea či ústavy sociální péče.

Vítězslav Grygar, generální ředitel eCENTRE: "Na této veřejné zakázce se ukázalo, že elektronické aukce jsou schopny zajistit tu nejnižší cenu na trhu, která je v daném čase. Veřejný zadavatel neovlivní cenu energie, to znamená vliv na cenu ropy nebo vliv na cenu elektřiny po přírodních katastrofách. Ale to, co umí zajistit je, aby v tom daném čase měl tu nejnižší cenu, která je možná."

Systém CENTREs však není jen o úsporách. Je to především nástroj, díky kterému kraj plní cíle protikorupčních strategií a cíle dokumentu Smart Administration, který je pilířem zavádění e-Governmentu v ČR.