Společnost MAKRO hodnotí Systém sdružených nákupů velmi kladně

Značné finanční úspory a elektronizace veřejných zakázek jsou hlavním cílem systému sdružených nákupů. Ostrava byla jedním z prvních měst České republiky, kde projekt startoval a ušetřil miliony korun. Právě Ostrava se rozhodla uspořádat, ve spolupráci s eCENTRE, konferenci "Šetříme s nákupním portálem města Ostrava".

Alice Mazurková, margetingové oddělení eCENTRE: "Systém sdružených nákupů funguje v Ostravě už rok. Je tedy čas vyhodnotit, kolik se podařilo ušetřit, které organizace se aktivně zapojují. Ale také to, kde jsou rezervy a jaký bude postup v letošním roce."

Právě za tímto účelem se 5. dubna uskuteční konference nazvaná "Šetříme s nákupním portálem města Ostrava", kde budou organizace města informovány o stavu a dalších krocích v rámci projektu.

Jednou z prvních dodavatelských firem při zrodu systému sdružených nákupů byla společnost MAKRO. Její ostravské vedení vidí v systému jen samé klady. Jako největší plus hodnotí stejný přístup ke všem účastníkům elektronických aukcí. Za vysoutěžené ceny pak organizace nakupují výrobky přes NÁKUPNÍ PORTÁL MĚSTA OSTRAVA, který je součástí systému.

Dana Lukáčová, ředitelka MAKRO Ostrava: "Uživatelské prostředí portálu je velmi příjemné a eCENTRE nám přeškolilo zaměstnance velmi profesionálním způsobem. Navíc na úplném začátku reagovali velmi pružně na naše připomínky k nefunkčnosti portálu."

Společnost MAKRO věří, že se takovýto systém podaří spustit také v dalších městech. Optimalizuje tak náklady nejen sobě, ale i samotným odběratelům, kterými jsou školy, školky, domovy pro seniory, nemocnice a další.

Veškeré informace o aktuálním stavu projektu systému sdružených nákupů se organizace dozví právě na konferenci "Šetříme s nákupním portálem města Ostrava", 5. dubna.

Alice Mazurková, margetingové oddělení eCENTRE: "Na konferenci proběhne také předávání cen vítězům. A nutno říci, že výhry jsou velmi zajímavé a navíc praktické."

Hlavní vítěz soutěže si odnese kompletní počítačovou sestavu.