Sdružení měst a obcí Povodí Ondřejnice ušetřilo díky e-aukci za energie

Brušperk, Hukvaldy, Stará Ves, Palkovice a ještě dalších šest měst a obcí se v rámci mikroregionu Sdružení měst a obcí Povodí Ondřejnice rozhodlo využít systému CENTRES završeného elektronickou aukcí. Dražila se elektřina a plyn pro základní a mateřské školy, obecní a městské úřady, domov pro seniory a další organizace.

Dalibor Dvořák, předseda Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice: „Nejdůležitější bylo dát dohromady zástupce těch obcí. A není to jen deset odběratelů, nýbrž i další příspěvkové organizace a organizace zřizované obcemi, tudíž jsme museli dát dohromady větší počet. Problém byl najít společnou řeč, protože se jednalo o novinku a ne každý měl k tomu důvěru."

Ale podařilo se. Pro plyn se dalo dohromady celkem 20 zadavatelů, pro elektřinu dokonce ještě o tři více.

Taťana Němcová, konzultant eCENTRE: „Už nejednou se nám prokázalo, že agregací poptávky, to znamená právě tou akumulací jednotlivých objemů, se dosahuje lepších cen. Je úžasné, že se vůbec deset měst a obcí je schopno domluvit, vůbec jako jednotliví představitelé a starostové a říct: hele, jdeme do toho spolu."

A výsledky e-aukcí potěšily všechny přítomné: úspora u elektřiny se vyšplhala na více než 14 procent, to znamená přes 555 tisíc korun, u plynu pak dokonce přes sedmnáct procent, neboli více než milion korun.

Dalibor Dvořák, předseda Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice: „Myslím si, že samostatně bychom asi nedosáhli takových cen, které nám byly nabídnuty v rámci této elektronické aukce. Ukazuje to o tom, že se obce mohou sdružit a mohou šetřit finanční prostředky, které pak můžou využít v rámci společných projektů, v rámci mikroregionu."