eCENTRE na 109. žofínském fóru - videoreportáž

Slovanský ostrov v centru Prahy přivítal 13. prosince starosty a primátory z celého Česka. V nádherném prostředí paláce Žofín se uskutečnilo 109. žofínské fórum. Toto tradiční setkání před koncem roku je každoročně věnováno novinkám a změnám, které zajímají vedoucí představitele obcí a měst.

Účast přijali významní hosté. O novinkách v legislativě hovořil ministr vnitra Radek John a aktuality ze svého resortu přišel osobně představit i ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Hlavním tématem bylo samozřejmě financování a s tím spojené úspory a škrty.

Radek John, ministr vnitra: „Všichni jsme na vládě brečeli nad svými resorty. Já mám snížení v resortu o 10 procent mzdové prostředky, 36 procent provoz a 36 procent investice. Brečím ještě více. Nejsme v situaci, že někde je nějaký měšec peněz a ministerstvo financí z něho nedává."

Úspory byly i hlavním tématem vystoupení ředitele společnosti eCENTRE Vítězslava Grygara, který hovořil o internetových aukcích a jejich úspěšných dopadech na rozpočty obcí a měst.

Vítězslav Grygar, generální ředitel eCENTRE: „O 26 procent se lišily ceny stejné věci v 5 nemocnicích, které řídil jeden zřizovatel. Dovedete si představit, když těch 186 organizací, případně jakékoliv organizace, vy tím, že pojmenujete to pojmosloví, abyste zařadili jablka s jablkama a hrušky s hruškama, jaké se nám naskytnou různosti, co se týká nakupovaných cen? A víte, jak vám to pomůže autoregulačně, když dáte těm skladníkům za kolik která organizace nakupuje? S tímto se dá skutečně velmi efektivně pracovat."

Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj: "Já si myslím, že elektronické aukce jsou dobrý nástroj. Je potřeba dostat ten nástroj do zákona o veřejných zakázkách do té podoby, aby se s ním pracovalo všude stejně. Je to nástroj, který je velmi vhodný pro komodity než pro ty služby, a i na ministerstvu pro místní rozvoj s tímto počítáme."

Starostové a primátoři si nově získané informace pochvalovali. O oblíbenosti tohoto tradičního fóra svědčí i to, že letos bylo už pátým rokem po sobě a sál byl opět plný.