Nákup zemního plynu pro farnosti Ostravsko-opavské diecéze

Biskupství ostravsko-opavské je dalším subjektem z řady klientů společnosti eCENTRE, který se rozhodl pro úsporu provozních nákladů prostřednictvím Systému CENTRES. Nejprve se zaměřilo na zemní plyn. Specialisté z eCENTRE museli provést náročný audit více než dvou set odběrných míst celého biskupství.

Farnosti, církevní školy i charity asi ¾ roku schraňovaly faktury, pomocí kterých pak byly vyspecifikovány požadavky pro dodavatele plynu.

Martin David, genrální vikář Biskupství Ostravsko - opavského: „Je to způsob, který používají i jiné subjekty, veřejný sektor, města, obce, kraje. Je to věc, která se nám líbí a přináší podstatnou úsporu."

Vyvrcholením Systému CENTRES je elektronická aukce. Do té se přihlásili 4 zájemci. Jako vítězná se ukázala nabídka, která ušetří biskupství v roce 2011 asi 1 milion 500 tisíc korun.

Martin Anders, vedoucí obchodních manažerů eCENTRE: „Dopadlo to velmi dobře. Úspora 23 procent je myslím velice solidní vzhledem k tomu, že se očekává růst ceny zemního plynu pro příští rok a já věřím, že tohle to je návod nebo cesta pro další instituce, které by chtěly šetřit své provozní náklady v příštím roce."

Martin David, generální vikář Biskupství Ostravsko - opavského: „Jsem překvapený, jsem nadšený, jsem rád, protože to je úspora, když přičteme ještě 20 procent DPH, 1800 tisíc, což je krásné. Mám radost."

Biskupství Ostravsko-opavské zaplatí v roce 2011 za zemní plyn pro své farnosti a další odběrná místa asi 5 milionů, což je o milion a půl méně než v minulém roce.