Díky elektronické aukci ušetřil Královéhradecký kraj 13 milionů korun

Královéhradecký kraj bude mít v rozpočtu na příští rok 13 milionů, se kterými původně nepočítal. A to díky výběrovému řízení na dodávky zemního plynu, které se uskutečnilo v rámci systému CENTREs, a bylo završeno elektronickou aukcí. V ní se utkalo pět potencionálních dodavatelů plynu. Přestože aukce trvala jen něco přes půl hodiny, úspora je víc, než uspokojivá.

Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje: "Každopádně je to úspora 22% procent na médiu plyn, což je významné médium pro naše organizace zřizované krajem. Je to pro nás úspora 13 milionů korun. My s ní již počítáme pro rozpočet roku 2011. Musíme zajistit provoz sociálních služeb, které zajišťuje kraj pro příští rok. Zde ten příspěvek státu pro příští rok je nižší o 20 až 30 milionů korun, tzn. určitě tydlety peníze půjdou do sociálních služeb."

Vladimír Derner, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje: "Máme velký problém především s financováním evropských projektů. Jsou zde i jiné potíže, které vyplývají ze snižování daňové výtěžnosti, takže těch 13 milionů je dobrým příspěvkem minimálně do investic nebo do rezerv, se kterými se také musí počítat."

Za novou cenu bude v příštím roce nakupovat plyn necelá stovka organizací, zřízených krajem. Dosud platily celkem 58 milionů. Ale již vyvolávací cena při aukci představovala úsporu 14 procent!

Lubor Alex, obchodní ředitel eCENTRE a.s.: "Aukce sice byla kratší, než jsme zvyklí, ale bylo to dáno tím, že už od začátku aukčního kola začali jednotliví zájemci snižovat své nabídky. Většinou se tomu tak děje až na konci toho základního půlhodinového kola. Ale dneska ten apetýt k té soutěži při pondělku při ránu byl opravdu hned ze začátku."

Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje: "Budeme chtít pokračovat v těchto elektronických aukcích a v tomto sdružování nákupů pro krajské organizace i v ostatních komoditách. Ať se to týká pohonných hmot, ať se to týká telekomunikačních služeb."

Vladimír Derner, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje: "Začíná to velmi dobře já jsem přesvědčen, že najdeme cestu, jak řešit i další komodity. S výsledkem jsme spokojeni a je to důvod, jak tuto práci a tuto činnost dále rozvinout."

Spolupráci si pochvalují obě strany. Obnáší totiž mnohem víc, než jen elektronickou aukci. Ta je pouze příjemným vyvrcholením celého procesu.

Lubor Alex, obchodní ředitel eCENTRE a.s.: "Celá zakázka proběhla bez jakýchkoli větších problémů: sběr dat, audit, vyhlášení veřejné zakázky, až po dnešní aukci. Jednotlivé organizace samozřejmě po schválení vítězného dodavatele ještě čeká podpis smluv tak, aby mohly ve vysoutěžených cenách od 1.1. 2011 začít odebírat."