Kraj Vysočina využije elektronickou aukci i v následujícím roce

Kraj Vysočina začal jako vůbec první z krajů České republiky využívat elektronické aukce k nákupu energií za co nejnižší ceny. Už letos jen na elektřině ušetří 12 milionů korun. Po dobrých zkušenostech proto požádalo vedení úřadu kraje společnost eCENTRE, aby připravila pro rok 2011 další elektronickou aukci, a to nejen pro nákup silové elektřiny, ale i pro zemní plyn.

Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina: „Já musím říct, že ty první elektronické aukce, ať už silové elektřiny a nebo plynu, byly velmi úspěšné, a tak jsme chtěli udržet ty ceny, které máme nasmlouvány pro rok 2010."

Vítězslav Grygar, ředitel splečnosti eCENTRE: „S krajem Vysočina se nám spolupracuje výborně. Je to už třetí rok, kdy soutěžíme elektřinu. Nejdříve to bylo jenom takové testování v rámci úřadu, to bylo v roce 2008, pak jsme k tomu přidávali organizace kraje a dnes v třetím ročníku soutěžíme energie, tzn. jak silovou elektřinu, tak i zemní plyn. Kraj Vysočina postupuje velmi progresivně, protože uchopil právě tu záležitost, že řídí 130 organizací, a otázka řízení je i to, že vědí, co se nakupuje, a za kolik se nakupuje, a hlavně, že se využívá synergických efektů k agregaci poptávky."

I tentokrát dopadly aukce velmi dobře. V silové elektřině cena klesla proti roku 2010 o 18 procent a úspora tedy je téměř 11 milionů korun. U plynu kraj ušetří proti letošnímu roku ještě více - 30 procent, což je 30 milionů 500 tisíc korun.

Vítězslav Grygar, ředitel splečnosti eCENTRE: „Aukce dopadly velmi dobře. Je to dáno tím, že se, co se týče silové elektřiny, podařilo sjednotit všechny organizace, tzn., že ten objem byl navýšen."

Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina: „Nejvíce to poznají zdravotnická zařízení, především nemocnice, protože tam jsme přidali jejich objem silové elektřiny a to snížení bylo velmi výrazné. Tam se dá očekávat, že ta úspora ve zdravotnických zařízeních bude v řádech milionů korun."

Podle ředitele eCENTRE Vítězslava Grygara je také důležité, že proces elektronické aukce je transparentní a tím jsou možnosti korupce velmi omezené.