Jak se do Systému sdružených nákupů Statutárního města Ostravy zapojil Úřad městského obvodu Slezská Ostrava

Do Systému sdružených nákupů Statutárního města Ostravy, který organizuje společnost eCENTRE, se aktivně zapojil také úřad městského obvodu Slezská Ostrava. Sdružené nákupy totiž městskému obvodu přináší obrovské úspory, a díky komplexnosti služeb, které eCENTRE nabízí, lze šetřit doslova na „kde čem“.

MUDr. Hana Heráková, místostarostka městského obvodu Slezská Ostrava: "My jsme byli v roce 2007 poprvé osloveni městem, že je tady možnost sdružení nákupů. Jednalo se o 13 odběrových míst, týkajících se energie."

Konkrétně se v tomto prvním případě jednalo o silovou elektřinu, za kterou obvod platí ročně 800 tisíc korun. Oproti minulosti je to výrazně nižší cena.

MUDr. Hana Heráková, místostarostka městského obvodu Slezská Ostrava: "A můžu zodpovědně říct, že v úsporách se to  odrazilo  asi v 30% úspory oproti původním nákupům této energie."

A nezůstalo jen u elektrické energie. Systémem sdružených nákupů, který zastřešuje společnost eCENTRE, lze šetřit také na dalších komoditách.

MUDr. Hana Heráková, místostarostka městského obvodu Slezská Ostrava: "V letošním roce, kdy se ta první komoditní skupina rozšířila o další nabídky, jsme byli opět osloveni a samozřejmě se toho hodláme zúčastnit co se týče nákupu plynu, nákupu telekomunikačních služeb a nákupu pojištění jako takového. Toto je právě rozpracováno a v současné době se dodávají podklady pro zpracování."

K tomu dodejme, že za plyn na padesáti odběrových místech platí obvod ročně 7 milionů korun, za telekomunikační služby milion a za pojištění milion 300 tisíc.

MUDr. Hana Heráková, místostarostka městského obvodu Slezská Ostrava: "Vezme-li, že u energie máme úsporu těch 30%, takže kdyby to bylo opět  těch 20 až 30 %, samozřejmě je to částka, která by se dala využít někde jinde."

Snaha uspořit a dobrá zkušenost se službami společnosti eCENTRE přiměla úředníky slezskoostravské radnice, myslet ještě dál.  Vítají proto iniciativu ostravského Magistrátu, který hodlá využít novou nabídku společnosti eCENTRE, a to rozšířit Sdružené nákupy také na kancelářské a zdravotnické potřeby, ochranné pomůcky, případně i potraviny pro školní jídelny.

MUDr. Hana Heráková, místostarostka městského obvodu Slezská Ostrava: "Je to ve fázi přípravy. V případě, že by to proběhlo, opět by měla být vybrána firma a zase by to mělo být formou aukce, tak se do toho rádi zapojíme, protože veškeré úspory v dnešní situaci jsou pro obvod přínosem."