eCENTRE pořádá školení pro zaměstnance městských organizací

Všechny organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava, mohou objednávat zboží přes nákupní portál. V zájmu dobrého rozjezdu nového systému nákupů probíhají stále v sídle společnosti eCENTRE tématická školení, která absolvují zaměstnanci městských organizací.

Zdeněk Svoboda, vedoucí úseku e-Aukcí, školitel: „Chci poděkovat lidem za to, že se k nám aktivně hlásí, že jsou příjemní, že jsou zvídaví, a že nám dávají neustále nové a nové náměty na vylepšování tohoto nákupního portálu. Celkem už jsme proškolili přes 230 lidí, kteří se hlásili už od začátku prázdnin. Lidé z toho mají samozřejmě obavy a my se snažíme jejich obavy na těchto školeních rozptýlit. A myslím, že je s úspěchem postupně rozptylujeme. Nezřídka naši školení účastníci odcházejí s pocitem, že to nebude nic zásadního, co by jim bránilo v tom tento nákupní portál používat a ušetřit tak prostředky městu."

Vyškolení pracovníci organizací spravovaných statutárním městem Ostrava již prostřednictvím nákupního portálu objednali zboží za více než 720 tisíc korun. A úspory? Podle reálných předpokladů by mohly v rámci Ostravy dosáhnout až třiceti sedmi milionů ročně. A to je suma, která nikomu není lhostejná.

Radim Motyčka, ředitel ZŠ Chrustova Slezská Ostrava: „Internetový nákup, zvlášť pak nákup komodit, je určitě finančně výhodný. V dnešní době není internetový nákup nic neznámého. Myslím si, že většina těch věcí tady není pro nás úplnou novinkou."

Čím dříve tedy začnou organizace objednávat přes nákupní portál, tím více město ušetří. A tomuto trendu vychází společnost eCENTRE vstříc nejen školením.

Alice Mazurková, marketingový manažer eCENTRE: „Abychom zpříjemnili práci s nákupním portálem města Ostrava, rozhodli jsme se vyhlásit novou soutěž pro organizace statutárního města. Nazvali jsme ji Rozjíždíme nákupní portál města Ostrava. Je to celkem jednoduchý kvíz, který je umístěný přímo na nákupním portále a přímo přes nákupní portál organizace zároveň odesílají své odpovědi."

Prakticky okamžitě se mohou do soutěže zapojit organizace, které prošly školením a získaly přístup do nákupního portálu. Ale soutěžit mohou také organizace, které ještě školení neabsolvovaly.

Alice Mazurková, marketingový manažer eCENTRE: „Protože školení probíhají až do 30. září a soutěž je ukončena až k 1. říjnu, myslím si, že to všichni můžou stihnout."

Již dříve eCENTRE uspořádalo pro organizace soutěž, kdy ocenění pracovníci městských organizací získali poukazy k rekreaci v Karlově Studánce. Tentokrát budou výhry nejen lákavé, ale i velmi praktické: ve hře je počítačová souprava, LCD monitory a kancelářské potřeby. Dá se tedy říci, že práce s nákupním portálem je spojením příjemného s užitečným.

Alice Mazurková, marketingový manažer eCENTRE: "Chápeme, že organizace mají obavy z tohoto systému nebo celkově z projektu. Jedná se o nový systém, který se teprve zavádí, ale myslím si, že všichni bychom měli především pamatovat na to, že se jedná o úspory."