Na soutoku Kyjovice 2010

5. ročník charitativní akce Na soutoku přilákal do areálu kyjovického zámku 2000 lidí. Cílem akce je totiž spojit svět zdravých a hendikepovaných dětí. Pořadatel projektu Na soutoku Nadace Patrik dětem ale zároveň usiluje o spojení lidí všech generací, o spojení měst a obcí.

V nádherném prostředí zámecké zahrady se vystřídaly desítky účinkujících z různých míst našeho kraje. Na pódiu se střídaly dětské soubory s tvářemi, které známe i z televizní obrazovky. To všechno bylo doplněno bohatým rodinným programem - letos tématicky zaměřeným na olympijský sport.

Akce tak velkého formátu ale potřebuje i podporu partnerů. Jedním z nich je společnost eCENTRE, jejíž zaměření se neubírá jen jedním směrem, což potvrzuje ředitel akciové společnosti eCENTRE, Vítězslav Grygar: „Nejenom vydělávat peníze, ale samozřejmě i podporovat právě takovéto krásné odpoledne, je našim cílem. V minulém roce se podařilo jednak pokrýt náklady, spojené s touto akcí a ještě zůstalo nějakých 200 tisíc korun, za které jsme pomáhali stavět výtah pro soukromou školu Ave art, která podporuje talentované handicapované děti."

Akci Na soutoku pravidelně podporují i jednotlivci. Jedním z nich je paní Zuzana Zaydlarová, která pracuje jako tajemnice v Základní škole v Ostravě - Zábřehu, na ulici Chrjukinova. Zastavili jsme ji na pár slov:

Jak dlouho se již na akci „Na Soutoku" podílíte? Kdo Vás oslovil se žádostí o pomoc?

Zuzana Zaydlarová: "Dlouho, vlastně od prvního ročníku. Spolupráce vychází z toho, že bydlím v malé vesnici, kde jsme všichni připraveni se na podobných akcích podílet. Mám dlouhodobě na starosti to, aby fungovaly správně pokladny, byly obsazeny lidmi, a ti byli vyškoleni. O pomoc mě požádali zástupci obce, která je spolupořadatelem."

Čím si myslíte, že je akce výjimečná? Co se vám „Na Soutoku" nejvíce líbí?

Zuzana Zaydlarová: "Podobné akce pro děti se v naší obci konají už mnoho let a „Soutok" je jedna z nich, pouze rozšířila účast místních o další děti. Ať už zdravé nebo postižené. A radost dětí je to, co se mi tu nejvíce líbí. „Soutok" je výjimečný v tom, že přivede ke spolupráci skutečně velký počet dobrovolných a nadšených pomocníků. Na přípravě a realizaci letošního ročníku například spolupracovalo asi 120 dobrovolníků."

Co byste popřála všem, kteří se akce zúčastnili a akci samotné do budoucna?

Zuzana Zaydlarová: "Každý rok se potýkáme s rozmary počasí. Takže hlavně hezké počasí. Dále určitě vytrvalost a nové nápady organizátorům. A nejvíce asi více nadšených dobrovolníků, kteří bez požadavku na jakékoliv ocenění doplní profesionální organizátory a baviče."