Konference Nákupní portál města Ostrava prezentovala výhody Systému sdružených nákupů

Prezentovat smysl a výhody projektu „Systém sdružených nákupů" pro Statutární město Ostrava si dala za cíl konference na téma „Nákupní portál města Ostrava". Do Domu kultury města Ostravy se na ni sjeli zástupci organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava.

V praxi se jednalo o pracovní setkání, jehož hlavním cílem bylo seznámit přítomné se Systémem sdružených nákupů, dát prostor jejich dotazům a rozptýlit jejich případné obavy z něčeho, s čím nemají zkušenosti.

Projekt podporuje ostravský primátor Petr Kajnar. Ten také vede pracovní skupinu, která Systém sdružených nákupů připravuje. Ve vzájemné komunikaci všech zainteresovaných vidí primátor prioritu.

Ing. Petr Kajnar (ČSSD), primátor Statutárního města Ostrava: "Pokud jsou pochyby nebo dotazy, je třeba se ptát, komunikovat, protože ten Systém sdružených nákupů teprve vzniká, nikde není v ČR, ale jinak si myslím, že stojí za to na tom pracovat, protože ušetřené peníze určitě město neutratí zbytečně, ale do rozvoje a do investic."

Úspory. To je slovo, které na konferenci zaznívalo asi nejčastěji v různých souvislostech.To je totiž hlavní smysl projektu Systém sdružených nákupů. Je tedy logické, že se tato vyhlídka přítomným zástupcům organizací, jejichž zřizovatelem je město, velmi zamlouvá.

Ing. Tomáš Výtisk (KDU-ČSL), starosta Úřadu městského obvodu Ostrava - Krásné - Pole: "Já mám rád tyhlety internetové aplikace, přináší to úspory, je to vysoce sofistikovaný systém. Vidím, že pánové to mají vymyšleno úplně perfektně, no a hlavně nosí to úspory, bude více peněz na rozvoj, na investice. Já myslím, že to je perfektní počin města."

Zástupci společnosti eCENTRE zodpověděli během konference řadu dotazů.

Ing. Petr Dobeš, společnost eCENTRE a.s.: "Jsme velmi vděčni za tyto otázky, veškeré tyto podněty a ty otázky budou zpracovány na příslušných místech a že se dostane uspokojivé odpovědi. Já to vnímám jako velmi důležité, tu vzájemnou komunikaci, vzájemné vysvětlení si nejasných otázek."

Zatímco pro některé účastníky v sále byly informace o projektu Systému sdružených nákupů a vůbec o nákupech formou elektronických aukcí úplnou novinkou, jiní už mají své zkušenosti, o které jsou ochotni se podělit.

Ing. Jaroslav Theuer, vedoucí odboru Centrální nákup, Dopravní podnik Ostrava: "Máme zkušenost s elektrickou energií, s kancelářskými potřebami, s čistícími prostředky, s dalším materiálem, je to systém, který přináší úsporu, a tou úsporou - ta je pro nás podstatná. Je třeba o tom mluvit, já myslím, že když o tom budeme diskutovat na takovém fóru jako je to dnešní, tak je to jenom přínosné pro ně."

Projekt Systém sdružených nákupů pro Statutární město Ostrava má nyní za sebou úvodní fázi, a tou je sběr dat.

Ing. Petr Dobeš, společnost eCENTRE a.s.: "Jednotlivé příspěvkové organizace a obchodní organizace tak jako i městské obvody, myslím si, velmi zodpovědně přistupovali k tomu poskytování podkladů pro zadávací řízení a já jim chci za to poděkovat."

Až na drobné detaily všechny potřebné podklady má tedy společnost eCENTRE k dispozici. A organizace si s jejich sběrem velmi dobře poradily. Ti nejrychlejší sklidili ocenění.

Jarmila Antonínová, ekonomka ZŠ Ostrava - Lhotka: "Já už jsem takový člověk, že já musím mít vždycky všechno hned, takže jsem byla strašně mile překvapena, že jsem byla za to jedenkrát oceněna, že jsem taková rychlá. Myslím si, že to bude dobrá věc, jako jo, že by tam mohly být i velké úspory, velice zajímavé a budu nad tím uvažovat a budu študovat, co to dá dál."

Jak je vidět, konference splnila svůj účel. Je ale pouhým začátkem vzájemné komunikace mezi společností eCENTRE a organizacemi, zřízenými Statutárním městem Ostrava, které budou nakupovat přes Nákupní portál města Ostrava. Vždyť cíl je společný: aby i malé organizace mohly nakupovat stejně výhodně jako organizace velké.

Ing. Petr Dobeš, společnost eCENTRE a.s.: "Jsme připraveni k tomu cíli jednotlivým zadavatelům pomoci."