Jak se do Systému sdružených nákupů Magistrátu města Ostravy zapojil Dům kultury města Ostravy

Dům kultury města Ostravy - rozsáhlý komplex s divadlem, několika sály, salonky, technickým zázemím a restaurací. Je to akciová společnost zřízená Magistrátem města Ostravy. Každoročně hledá prostředky, kde ušetřit. Jedním z největších provozních nákladů jsou náklady na silovou elektřinu.

Ing. Roman Grzegorz, obchodní a technický ředitel DKMO a.s.: "Co se týče dodávky energie, tak tento náklad dělá pro naši společnost velký objem. Jsou to necelé 2 miliony ročně, tzn. že i úspora v řádech desetitisíců nebo statisíců je pro nás velkým přínosem. Když jsme hovořili se zástupcem firmy eCENTRE, tak nás ujišťoval, že pokud se zúčastníme, budeme spořit, získáme finanční efekt, a to se v budoucnu ukázalo jako pravda."

Dům kultury města Ostravy se zúčastnil elektronické aukce na dodávku silové elektřiny pořádané společností eCENTRE v letech 2007 až 2010 celkem třikrát.

Ing. Roman Grzegorz, obchodní a technický ředitel DKMO a.s.: "Tím, že jsme absolvovali elektronickou aukci, jsme uspořili řádově asi 300 tisíc korun."

Dům kultury města Ostravy šel ale ještě dál. V roce 2010 se totiž připojil k Systému sdružených nákupů, který spustil jeho zřizovatel, Magistrát města Ostravy pod záštitou společnosti eCENTRE.

Roman Grzegorz, obchodní a technický ředitel DKMO a.s.: "Pro rok 2010 se nám naskytla možnost začlenit se do elektronické aukce k Magistrátu města Ostravy a jejich organizací a tím ten soutěžený objem dodávky elektrické energie byl daleko větší. Tím pádem se to rýsovalo, že ta vysoutěžená cena bude ještě příznivější, a tím, že jsme do toho šli, dosáhli jsme pro rok 2010 ceny, která byla levnější než v roce 2007."

Tedy tím, že Magistrát města Ostravy sdružil, neboli agregoval poptávku za více jím zřizovaných subjektů, vytvořil tak velký objem poptávky, že u dodavatelů získal výraznou slevu. Nabídnutá cena byla navíc díky elektronické aukci ještě dále snížena. Dobré zkušenosti s úsporami v nákupu silové elektřiny vedou k myšlenkám o rozšíření Systému sdružených nákupů také na další komodity.

Roman Grzegorz, obchodní a technický ředitel DKMO a.s.: "Potom se rýsuje, že by to mohlo být v hlasových a mobilních službách a v oblasti pojištění. Jeví se mi ty elektronické aukce, co se týče veřejných zakázek, jako jedny z nejlepších, co se týče průhlednosti, transparentnosti a objektivity. Protože jsem absolvoval už řadu výběrových řízení formou veřejných zakázek, tak to můžu potvrdit. Tam ten výběr firem můžete sledovat on line na internetu a tam se nedá nějakým způsobem šidit nebo podvádět."