Jihlava je dalším městem, které díky e-Aukci ušetřilo

Nákupu formou elektronických aukcí, se kterými úspěšně expanduje firma eCENTRE do všech regionů České republiky, přišlo na chuť další město. Jihlava dosáhla díky detailně propracovanému systému eCENTRE na vysoce zajímavé finanční úspory v dodávkách elektrické energie.

Radek Vovsík, první náměstek jihlavského primátora: "Zajímavý souboj to byl mezi těmi jednotlivými dodavateli a ta úspora, která se blíží 38 procentům, mne velmi mile překvapila."

Jinými slovy - město Jihlava ušetří díky elektronické aukci za roční dodávku elektřiny téměř 1 milion osm set tisíc korun. Ale jako každá novinka i tato se zpočátku u radních setkala s nedůvěrou.

Radek Vovsík, první náměstek jihlavského primátora: "My jsme z okolí sbírali informace o tom, že tyhlety aukce bývají výhodné. Byli jsme trošku opatrní, tak jsme napřed zvolili jakýsi pilotní projekt, kdy do toho šla naše 100%ně vlastněná společnost Služby města Jihlavy a Služby města Jihlavy v rámci elektronické aukce vysoutěžily velmi zajímavou cenu, takže to nás přesvědčilo. I v budoucnu plánujeme, že potom se spojíme s dopravním podnikem a se službami města a že budeme opakovat tyhlety záležitosti."

Petr Dobeš, společnost eCENTRE Ostrava: "Velmi účinný je tento systém v podstatě v boji s korupcí, protože je naprosto průhledný, transparentní, nediskriminující nikoho z účastníků soutěže. Právní čistota celého toho procesu je jednoznačná."

Samotná elektronická aukce je však jen pověstnou třešničkou na dortu. Je vyvrcholením náročného procesu veřejné zakázky, kterou společnost eCENTRE dokáže zorganizovat jako soubor komplexních služeb přesně podle potřeb zadavatele. Dvě základní komodity, na kterých mohou veřejné i komerční subjekty ušetřit stovky tisíc či miliony, jsou elektrická energie a zemní plyn. Společnost eCENTRE jde ale v tomto směru dál.

Petr Dobeš, vedoucí úseku energie, společnost eCENTRE Ostrava:
"Rozšiřujeme naše nabídky komodit o pojištění, služby pojišťoven, služby telekomunikačního charakteru, ale samozřejmě i další komodity jako pro zdravotnická zařízení-léčiva, zdravotnický materiál a pro jiné zadavatele veřejné taky potraviny a další komodity, které lze velmi úspěšně soutěžit."

Obecně platí, že centralizované zadávání veřejných zakázek je výhodnější. Čím větší objem požadované energie či jiné komodity se podaří nakumulovat, tím větší je úspora.