Generální ředitel eCENTRE V. Grygar o Systému sdružených nákupů Statutárního města Ostravy

Rozhovor s Vítězslavem Grygarem, generálním ředitelem eCENTRE, a.s., o Systému sdružených nákupů, který bude brzy využívat Statutární město Ostrava.

TV Polar: Pane Grygare, město Ostrava a jeho 186 organizací, které spravuje, stojí před velkým průlomem v oblasti nákupů veškerých potřeb, nutných pro fungování. Končí éru nákupů formou klasických výběrových řízení a přechází na systém sdružených nákupů. Proč? V čem je tento systém prospěšný?
 
VG: "Já bych to jen trochu poupravil. Samozřejmě klasická výběrová řízení budou dál normálně probíhat, nicméně nový zákon umožňuje používání elektronických nástrojů a to je skutečně průlom. Další věcí je, že 186 organizací bude prostřednictvím tohoto systému nakupovat komodity, které jsou blíže k provozním nákladům. Nejedná se o investiční nákupy, ale o provozní nákupy, jako jsou potraviny, léky, zdravotnický materiál a kancelářské potřeby, ale i komodity, které jsou obzvlášť vhodné pro centralizované zadávání, a to je elektřina, zemní plyn, telekomunikace a pojištění. V čem je to výhodné? Jednoznačně agregací poptávky a synergickými efekty v celkovém nákupu pro organizace spravované městem Ostrava bude docházet ke značným úsporám. Plánujeme až sto milionů korun ročně."
 
TV Polar: Je to nicméně revoluční novinka a pro lidi z organizací, zřízených městem může být také velkou neznámou. Uvědomujete si to, že někteří lidé, kteří s tím budou pracovat, se s tím ještě nikdy v životě nesetkali?
 
VG: "My si to velmi uvědomujeme, proto jsme zorganizovali konferenci, pro vedení všech 186 organizací, které nakupují vyjmenované komodity za 4 miliardy korun. Pracovní skupina v čele s primátorem Petrem Kajnarem se na této konferenci snažila vysvětlit prvky toho systému jako takového, jeho výhody, a samozřejmě my jsme se snažili lidem říci, že nemusí očekávat nějaké zásadní novum, protože téměř všichni už se v soukromí setkali s nákupy přes internet, např. bílé techniky nebo knih a de facto ten nákup není o ničem jiném. Ale samozřejmě, že plnění toho katalogu musí být striktně podle legislativních vyjádření, které jsou dané zákonem, tzn. Že tam u referenčních zadavatelů, u kterých budou probíhat veřejné zakázky dle zákona, tak samozřejmě, to bude ta forma plnění toho katalogu, kde je významem, že i malé organizace mohou využít cenové nabídky, které se dávají velkým organizacím v rámci resortu Ostravy a v tom je právě ta síla."
 
Tv Polar: Čili komunikaci s lidmi, kteří s tím budou pracovat v žádném případě nepodceňujete...
 
VG: "V žádném případě."
 
TV Polar: A jaký je aktuální stav tohoto projektu?
 
VG: "Jsme docela ve fofru, takže v tuto chvíli budeme připravovat ke schválení materiál – zadávací dokumentaci – na elektřinu, zemní plyn, pojištění a telekomunikace a od 8.6. už budeme vyhlašovat první elektronické aukce a výběrové řízení pro Domov pro seniory v Ostravě – Porubě, takže myslím si, že první výsledky už jsou na cestě."